Merksplas: Agalev mikt op jonge kiezers

Print
Nationale lijsten op de gemeenteraadsverkiezingen van Merksplas: het wordt even wennen. Toch vindt ook Agalev de tijd rijp om een nieuwe wind door het gemeentehuis te blazen. "Na zes jaar eenzijdige en conservatieve politiek wordt het tijd dat we gaan investeren in de toekomst", vindt Agalev-woordvoerder Jeff Pelkmans. "Onze politici zijn enerzijds kritische en bewuste Spetsers, maar dikwijls ook dorpsgenoten die, gefrustreerd door het huidig beleid, willen bewijzen dat het ook anders kan." Dat Agalev niet alleen aan het groen denkt maar ook een visie heeft op alle aspecten van de samenleving, bewijst de prioriteitenlijst waarin een veilige dorpskern, ondersteuning van het jeugdwerk en een betere infrastructuur voor de verenigingen centraal staan.
BR>"Wij willen vooral de stem van de jonge kiezer verdienen", aldus Pelkmans. "In onze gemeente zijn er bijna duizend jongeren die voor het eerst een gemeenteraadsbolletje mogen kleuren." Hoewel Agalev de burgemeesterssjerp nog niet ambieert, zijn de verwachtingen hoog. "We willen meteen in het bestuur, liefst in een democratische coalitie. Vernieuwing plus ervaring dus. We stellen wel onze eisen en werken niet samen met grijs en bruin, wat staat voor conservatief en extreem." Naast Jeff Pelkmans zijn Walter Van Pelt, Jef Schoofs en Pat Hufkens de enige namen die op dit moment werden vrijgegeven. De lijst is compleet maar de volgorde staat nog niet vast.

.

Nu in het nieuws