Liberalen willen na zes jaar graag mee besturen in Essen

Print
De Essense VLD legt de lat hoog op 8 oktober. "De partij wil graag zeven en heel graag acht zetels binnenhalen en we zijn klaar om mee te besturen", zegt lijsttrekker Willy Hoppenbrouwers. De Essense liberalen willen de lijn doortrekken. "Zes jaar geleden beslisten we om mee te doen en behaalden we vier zetels. We maakten ondertussen een 'studieronde' mee. De uitdaging is nu mee te besturen", zegt verkiezingscoördinator Roger Budin. "Als het op een coalitie aankomt, heet de partner zeker niet het Vlaams Blok. Verder kijken we naar het kiesgedrag en dus niet in de richting van een partij die de kiezer afstraft." De VLD schuift in zijn programma twaalf punten naar voor. De aanpak van de veiligheidsproblematiek en de dossiers rond de KMO's zijn belangrijk.
BR>Zo willen de liberalen ijveren voor een KMO-convenant, een inventaris van de zonevreemde bedrijven en afgebakende winkelierszones. De partij boog zich ook over de weekendzone-problematiek. "Minister Van Mechelen stelt daarvoor een vijftienpuntenplan op, waarbij het initiatief bij de gemeenten ligt. Die krijgen tot eind 2001 de kans zich in regel te stellen", aldus voorzitter Michel Zegers. De lijst: 1. Willy Hoppenbrouwers; 2. Patrick Rossen; 3. Colette Van Laer; 4. Ronny Nelen; 5. Willy Heymans; 6. Jef Jordaens; 7. Michel Zegers; 8. Annemie Verstraete; 9. Fons Present; 10. Greg Backeljauw; 11. Christiane Van Herck; 12. Carlo Vandermast; 13. Frans Claessens; 14. Karin Mattheeusen; 15. Johan Somers; 16. Yvonne Vinck; 17. Roger Nelen; 18. Brigitte Bouvé; 19. Nicole Kerkhofs; 20. Emilius Verboven; 21. Carine Verdonck; 22. Willy Nelen; 23. Louis Theuns; 24. Robert Cardinaels; 25. Frans Deckers.

.

Nu in het nieuws