Werkgever kan e-mail checken

Een doorsnee baas wil weten wat de werknemer tijdens de werkuren uitspookt, ook op internet. Juridisch staat hij sterk in zijn schoenen. Maar hoe krijgt de baas greep op het internet- en e-mailverkeer. Een Geelse computerfirma zag het gat in de markt en startte als eerste met een e-mailservice voor bedrijven. Het verhaal van eMailMasters, zo heet de firma, begon drie maanden geleden. De officiële start ging door op 4 mei. Een vliegende start want het 'I Love You'-virus had net die dag uitgekozen om wereldwijd computersystemen te saboteren. Voor eMailMasters betekende het extra media-aandacht. Een maand later laat zich dat nog voelen. "We houden er veel goede contacten aan over", stelt productmanager Chris Vleugels tevreden vast. Hij kreeg ondertussen tientallen bedrijfsleiders over de vloer die met een computerei zitten.

BR>In volgorde luidt hun bezorgdheid: speelt mijn werknemer op internet, hoe hou ik virussen buiten en kan ik toezicht krijgen op het e-mailverkeer. De computerfirma zegt aan al die verzuchtingen tegemoet te kunnen komen. Hun oplossing bestaat erin dat alle e-mailverkeer eerst langs eMailMasters passeert en na controle - ook op virussen - verder reist. Hoeft die ongerustheid wel? "Zeker, een Australisch onderzoek toont aan dat een kwart van de werknemers vijftien minuten per dag voor eigen rekening surft, dertig procent doet het dertig minuten, veertig procent doet het één uur per dag, de rest zelfs meer. Reken maar dat daar een behoorlijke portie porno-verkeer bijhoort. De werkgever bestempelt dat als diefstal van tijd", weet Vleugels.

Porno van het net

Die bezigheid is niet zonder gevaar. Het is immers kinderspel om alle film- en fotobestanden na te trekken. "Komt de baas er achter, dan vliegt de werknemer." Vleugels herinnert zich een recente zaak van een werknemer die porno van het net haalde en twee dagen later een C4 (ontslagbewijs) in de bus vond. "De man werd na 25 jaar trouwe dienst op staande voet ontslagen en had geen verhaal. Een paar weken voor de feiten liet de werkgever zijn personeel een nota ondertekenen waarin stond dat dergelijke zaken niet mogen." Volgens Vleugels doet de werkgever er daarom goed aan om zijn personeel duidelijk te maken wat mag en niet mag.

Privé-spelletjes vormen niet de enige verliespost voor een bedrijf. "Hoedt u voor spam. Spamming is het ongevraagd toesturen van berichten, vooral reclame. Het kan een echte pest zijn. We pikken die berichten uit de mail, houden ze tot het einde van de maand bij en zetten ze op cd die naar de klant gaat." eMailMasters is een vrij klein bedrijf. "Momenteel werken we met vijf informatici. Maar de eerste reacties zijn schitterend. Binnen een jaar zijn we met tien. Echt veel volk hebben we niet nodig omdat we geen nutteloze verplaatsingen doen naar de bedrijven. Alles gebeurt vanuit ons bedrijf in Geel."

Nu in het nieuws