Bekende Vlamingen zetten licht op groen voor Agalev in Antwerpen

"Sorry, we kunnen niet klagen over partijproblemen in Agalev-Antwerpen. We zeuren zelfs niet over een tekort aan kandidaten. Integendeel, we hebben er teveel", vertelt Chantal Pauwels. En wat voor kandidaten. Op de definitieve districtslijst zijn naast de huidige Agalev-ploeg ook tal van bekende namen terug te vinden. De Agalev-lijst voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van het district Antwerpen blijft een beetje hetzelfde, maar wordt toch anders. Enerzijds kiest de groene partij er resoluut voor om de huidige ploeg van vier, die nu in de raad zetelt, te behouden. Deze vierschaar zet Agalev op kop. Maar de partij wil meer, liefst acht zetels. Om zo "groter te worden dan het Vlaams Blok en hen dit argument af te pakken", dixit Tom Lanoye. Onder impuls van auteur Lanoye werd een

cordon culturel

opgestart.

Wim Wilri

BR>"De huidige ploeg levert goed werk, maar heeft geen bekend gezicht. Wij wel, en door onze nadrukkelijke symbolische steun hopen we hen in beeld te krijgen." Daarom geven vijf bekende koppen een duw in de rug, door aan de staart van de lijst te gaan staan. Naast Tom Lanoye (33e plaats), Jeanine Bisschops (32), Marcel Vanthilt (31) en Patrice Toye (29) kiest Agalev ook voor Eurovreemdelingen. Voor het eerst kunnen ook liefst 16.000 EU-onderdanen mee deelnemen aan het beleid, door hun stem te laten horen. Voor het district kiest Agalev voor de Nederlandse Marion Oprel (30e), tolk bij het Europees parlement en levensgezel van Marianne Dupon, bekend uit het TV1-programma

De Mol

. Ed Balke (25), uitbater van het Japanse restaurant Izumi, is een andere noorderbuur die mee op de lijst gaat staan. Het Agalev-programma voor Antwerpen: meer speelstraten in het district, voorrang voor de zachte weggebruiker en invoering van zone 30 binnen de Leien.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio