"Dioxine doet meer meisjes verwekken"

Mannen die aan een hoge dosis dioxine zijn blootgesteld, verwekken meer meisjes dan jongens. En die tendens duurt voort tot vele jaren nadien. Dat blijkt uit een Italiaanse studie, gepubliceerd in het medisch tijdschrift

The Lancet

. Volgens de Vlaamse specialist mannelijke vruchtbaarheid Frank Comhaire bevestigt dit alleen maar wat al lang bekend was.

Jos Vranckx

BR>De onderzoekers gingen het nageslacht na van 239 mannen, die tijdens de Seveso-crisis in de periode 1976-77 waren blootgesteld aan dosissen dioxine (TCDD), 20 keer hoger dan normaal. Daaruit bleek dat er een licht overwicht was van dochters: 246 meisjes tegenover 328 jongens. Vooral vaders die op het moment van de besmetting jonger waren dan 19 jaar, hebben opvallend meer dochters dan zonen.

Volgens de onderzoekers heeft deze studie belangrijke consequenties voor de volksgezondheid. Dioxinevergiftiging heeft immers gevolgen op lange termijn, ook voor het geboortecijfer jongens/meisjes.

"Oud verhaal"

"Dat is een oud verhaal", reageert endocrinoloog (hormoonkundige) Frank Comhaire, directeur Andrologisch Centrum Rijksuniversiteit Gent. "Het is al langer bekend dat de verhouding meisjes-jongens beïnvloed wordt door milieufactoren die de hormonenhuishouding ontregelen. Dat geldt voor dioxines, voor pesticiden, pcb's, zware metalen... Maar ook bij duikers die spannende kleding dragen, is hetzelfde effect vastgesteld. Of bij wie lang aan hoge temperaturen is blootgesteld."

In al deze gevallen is er een negatieve invloed op de kwaliteit van het mannelijk sperma. Gevolg is verminderde vruchtbaarheid én een verhoogde kans op vrouwelijke nakomelingen. "Zaadcellen die het mannelijk chromosoom bevatten, zijn blijkbaar meer kwetsbaar voor deze milieu-invloeden."

In 1996 lanceerde professor Comhaire een alarm over de dalende kwaliteit van het sperma. Later heeft hij deze uitspraken genuanceerd als gevolg van positieve ontwikkelingen, maar hij blijft op zijn hoede. "De evolutie is niet rechtlijnig maar vertoont periodische schommelingen. Er is beslist geen reden om op beide oren te slapen. Gelukkig weten we nu veel beter wat de precieze oorzaken zijn, zodat er gerichte maatregelen getroffen kunnen worden."

In dat verband verwijst de professor naar een rapport van de dienst Milieu en Gezondheid dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Nu in het nieuws