Havenpatroons eisen meer geld voor Antwerpse wegen

De nu al totaal overbelaste Antwerpse Ring zal weldra één tot twee jaar half worden afgesloten voor ingrijpende onderhoudswerken. Het Antwerpse havenpatronaat houdt nu al zijn hart vast. Met die werken voor de de deur, plus de verwachte groei van de containertrafiek, moet volgens de havengemeenschap nu meteen de Wase verbinding Liefkenshoek-E17 worden aangelegd. De Oosterweelverbinding alleen biedt immers geen soelaas.

Paul Verbraeken

BR>Laten we ons toch geen illusies maken, zegt de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (Agha) in haar 'Beleidsnota 2000'. Zelfs in de meest voorzichtige prognoses zal het wegvervoer in en rond Antwerpen blijven stijgen. Tenminste als we ons welvaartspeil willen behouden en concurrentieel willen blijven. "Economische groei is veeleer de oplossing dan het probleem", aldus Agha-voorzitter Jan Pellens en afgevaardigd-bestuurder Robert Restiau.

Na de debatten van de voorbije weken rond Doel en de sluiting van de 'kleine ring' rond Antwerpen neemt het havenpatronaat duidelijk stelling tegen 'sommige milieu-activisten die de groei

doel

bewust willen afremmen en de overheid een krachtig, sturend en verkeersterugdringend beleid willen laten voeren'.

"Opgelet", waarschuwt Jan Pellens, "wie niet meer investeert om de verwachte trafiekgroei op te vangen, moet er zich aan verwachten dat niet alleen die groei volledig naar de concurrentie gaat, maar dat diezelfde concurrentie bovendien beslag zal leggen op een deel van de huidige activiteiten." Kortom: "Antwerpen degradeert dan tot een tweede- of derderangshaven". Zal de bevolking dat slikken?

"Er lijkt maar één weg mogelijk: dat is resoluut opteren voor een verdere groei van onze haven- en transporteconomie in een 'ruimtelijk-economische' consensus met andere belangengroepen."

Genoeg ruimte

Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar groeide de containertrafiek in de Antwerpse haven met maar liefst 20%. Agha wil niettemin haar prognoses veel nederiger stellen en houdt het bij een jaarlijkse groei van 'slechts 7%'. Zelfs dan zal de huidige trafiek tegen 2010 eenvoudig verdubbeld zijn. In het meest 'onwaarschijnlijk gunstige scenario' betekent dat op de wegen rond Antwerpen dagelijks 1.000 vrachtwagens meer. En dan wordt nog niet eens meegerekend dat bv. elektronische handel nog meer mobiliteit zal vereisen of dat trafieken van Rechter- naar Linkeroever gaan.

Om de 'optimale bereikbaarheid' te realiseren zijn dus investeringen nodig. Veel investeringen. Vermits de regering miljarden kan vinden voor politie en onderwijs, moet dat ook kunnen voor de leefbaarheid van de haven. Ruimte is er genoeg, meent Agha: nu wordt slechts 4,2% van Vlaanderen door infrastructuur ingenomen.

Prioritair noemt Agha de afwerking van het Deurganckdok, de beslissing rond 2005 over een bijkomend dok én de verdieping van de Schelde. Aan landzijde zijn de verbindingen van Liefkenshoek-E17, Merksem-Wommelgem en een tweede spoorontsluiting essentieel.

"Om dat te realiseren is overleg nodig. Wij doen een beroep op de milieubeweging opdat zij zich in dergelijk overleg constructief zou opstellen", aldus nog Jan Pellens.

Agha steunt kandidatuur Hessenatie-Noord Natie

Overrompelend is het niet, toch klonk het wat verrassend dat de Antwerpse Gemeenschap voor de Haven resoluut partij heeft gekozen in het debat wie de derde concessie in het Deurganckdok moet krijgen. De raad van beheer steunt eenparig de kandidatuur van Hessenatie en Noord Natie gesteund, verzekert Robert Restiau.

"Die twee bedrijven zijn de basis van de succesvolle groei van de containerhandel. Zij zitten aan hun capaciteitsgrenzen en kunnen nu uitgroeien tot een belangrijke Europese speler."

Agha blijft er ook bij dat de geplande havenuitbreiding op Linkeroever moet verdergaan en Doel dus moet verdwijnen. "Een positieve beslissing", aldus Robert Restiau. "Negatief is dat de situatie de volgende jaren voor de bewoners van Doel vlees noch vis is en er dus nog wel een hartig woordje zal vallen alvorens de behoefte aan een nieuw containerdok is aangetoond."

In dat verband is Antwerpen evenmin gelukkig met het pleidooi van de Zeebrugse havenvoorzitter Fernand Traen. "Eerder ongelukkig. Dit lijkt de sfeer van een aantal jaren geleden. Containerverkeer is niet alleen een kwestie van vierkante meters, maar ook van kwaliteit. De markt functioneert niet alleen op basis van vierkante meters. Als daar al jaren een niet gebruikte terminal ligt, is er misschien wat anders fout."

Nu in het nieuws