Provincie wil bedrijven met veel grond onteigenen

Frank Geudens, de deputé voor economie van de provincie Antwerpen, wil bedrijven die over te veel grond beschikken, gedeeltelijk laten onteigenen om de terreinen ter beschikking te stellen van andere ondernemingen. Hij zei dat maandag op de jaarlijkse algemene vergadering van de Gewestelijke Onwikkelingsmaatschappij (GOM) Antwerpen.

Johan Van Geyte

BR>"Het is algemeen geweten dat bepaalde bedrijven over grondreserves beschikken die ze speculatief achterhouden of voor excessieve prijzen te koop aanbieden. Dat vind ik compleet onverantwoord in een tijd waarin er een grote vraag naar terreinen is en nauwelijks een aanbod. Daarom moet de overheid, in casu de GOM, het onteigeningsrecht kunnen inzetten om deze grondreserves te verweven en opnieuw op de markt te brengen", zei hij.

Een andere mogelijkheid om meer gronden beschikbaar te maken ziet Geudens in het verwerven van verontreinigde terreinen, die te saneren en ze vervolgens opnieuw te verkopen.

Geudens ziet de beschikbaarheid van terreinen als een basisvoorwaarde om nieuwe investeerders aan te trekken. En dit zowel uit het binnen- als het buitenland. Van de 101 miljard frank die buitenlandse groepen vorig jaar in Vlaanderen investeerden, ging overigens ruim de helft naar de provincie Antwerpen. Al ging het hier dan vooral om uitbreidingen van bestaande projecten. De GOM is trouwens bezig met een inventarisatie van de reële noden aan nieuwe bedrijfsterreinen.

Discriminatie

Intussen draait de economie volop. Voor dit jaar worden in de provincie Antwerpen 12.000 tot 13.000 nieuwe jobs gecreëerd. En dat moet de werkloosheid, die nu voor de provincie op 8,4% zit, verder doen dalen.

Niettegenstaande dat, blijft de werkloosheid in de stad Antwerpen zelf met 13% erg hoog. Volgens Geudens is dat te wijten aan een onvoldoende opname van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt. Onder deze bevolkingsgroep loopt de werkloosheid zelfs op tot 30%. Een gebrekkige scholing, maar ook discriminatie bij aanwerving zouden hiervan de oorzaak zijn.

Nu in het nieuws