Broeikaseffect bestaat waarschijnlijk niet

Het is zeer de vraag of er wel sprake is van een broeikaseffect. De aarde is de afgelopen twintig jaar niet warmer geworden en de afgelopen eeuw was niet de warmste. Dat opperen vooraanstaande klimaatdeskundigen op een conferentie in Washington.

Herman Damveld

BR>Sinds een jaar of tien komen berichten los over klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect. Het effect zou worden veroorzaakt door de stoffen die vrijkomen bij de verbranding van aardgas, olie en kolen. Maar bestaat het broeikaseffect echt?

Hoewel er officieel nog niets bekend is, waren er al berichten dat het derde rapport van het Internationaal Panel Klimaatverandering (IPCC) bewijzen zou opleveren voor een aanzienlijke opwarming van de aarde. De deskundigen die vandaag in Washington vergaderen zijn het daar niet mee eens. Zij zetten grote vraagtekens bij het bestaan van het broeikaseffect.

Nu in het nieuws