Ozonlaag boven Noordpool herstelt zich minder snel dan gedacht

Onderzoek door het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA wijst erop dat de ozonlaag boven de Noordpool veel minder snel herstelt van de schade die de mens heeft toegebracht dan men tot nu toe had aangenomen. Het aantal wolken in de stratosfeer boven de pool is toegenomen en deze wolken tasten de ozonlaag juist verder aan, zeggen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Chloorverbindingen die in koelkasten, spuitbussen en oplosmiddelen voorkomen en bromiden in brandbluspoeder dragen het meest bij tot de aantasting van de ozonlaag. De landen die het Protocol van Montreal hebben getekend zijn in 1996 gestopt met de productie van deze stoffen en de hoeveelheid chloorstoffen in de hoogste regionen van de atmosfeer is al afgenomen, zegt NASA-onderzoekster Azadeh Tabazadeh. Maar het langzame herstel van de ozonlaag die van de maatregel werd verwacht is uitgebleven. Dat komt volgens de onderzoekers doordat de broeikasgassen die voor opwarming van de aarde zorgen, in de hogere atmosfeer juist verkoeling teweeg hebben gebracht. Door die afkoeling ontstaan de wolken. Volgens Tabazadeh is haar onderzoek er een van meerdere die aantonen dat het herstel van de ozonlaag gecompliceerder is en langer zal gaan duren dan men voorheen heeft aangenomen.

AP

BR>

Nu in het nieuws