Huisartsen kunnen prostaatkanker snel opsporen

Dankzij een nieuw type bloedtest kan prostaatkanker nu in een heel vroeg stadium opgespoord worden, nog vóór de patiënt er enige hinder van ondervindt. En hij kan ook makkelijker genezen, dankzij nieuwe chirurgische technieken. Op 1 juli start de dienst urologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) met laproscopie of kijkoperaties voor de behandeling va prostaatkanker Over deze nieuwste ontwikkelingen gaven specialisten van het UZA dit weekend informatie aan een 150-tal huisartsen. Want zij worden steeds vaker met het probleem geconfronteerd, om de eenvoudige reden dat mannen steeds ouder worden. "Vanaf 65 jaar neemt het risico van prostaatkanker zienderogen toe," zegt dokter Lucien Hoekx, uroloog en organisator van het huisartsencongres. "Ook de voedingsgewoonten, vooral het vetgebruik, bevorderen het risico."

Jos Vranckx

BR>Huisartsen spelen een sleutelrol inzake de vroege opsporing van prostaatkanker. Dokter Broekx pleit ervoor dat 50-plussers bij de jaarlijkse check-up bij de huisdokter ook hun prostaat laten onderzoeken. De eventuele aanwezigheid van prostaatkanker kan nu snel en probleemloos worden vastgesteld dankzij een eenvoudige bloedtest. Ook bij jongere mensen en ook als er nog geen problemen zijn met plassen of andere symptomen. Dankzij vroege opsporing is snel en efficiënt ingrijpen mogelijk via bestralen of wegnemen van de prostaat - en kan de patiënt nadien normaal functioneren, ook seksueel.

Kijkoperatie

Prostaatoperaties hebben geen al te beste faam vanwege onprettige neveneffecten als incontinentie en erectiestoornissen. "Maar ook op chirurgisch gebied is er veel vooruitgang geboekt," zegt dokter Hoekx. "Twintig jaar geleden kreeg de helft van de patiënten de ziekte na verloop van tijd terug; nu nog maar 10%. Omdat de resultaten nu veel beter zijn, kunnen we ons nu meer richten op het vermijden van

neveneffecten en het vrijwaren van de levenskwaliteit van de patiënt. Van de laproscopie of kijkoperatie verwacht ik op dat gebied een bijkomende verbetering. Begin juli starten we ermee in het UZA." "Of de tijd nu rijp is voor een veralgemeende screening van mannen op prostaatkanker? Persoonlijk ben ik daar voorstander van," aldus dokter Hoekx. "Maar we moeten eerst nog wachten op de resultaten van experimenten in Antwerpen en Rotterdam, die nog volop bezig zijn. Grote vraag is of de kosten opwegen tegen de baten. In afwachting is het in elk geval aan te raden dat 50-plussers er een gewoonte van maken elk jaar ook hun prostaat te laten controleren bij de huisarts."

Nu in het nieuws