VU-IDee wil niet zomaar in Brasschaats schepencollege stappen

VU-IDee is klaar met de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van acht oktober. De partij behoudt het vertrouwen in het duo Lauwers-Van der Steen. Beiden zetelen op dit ogenblik in de Brasschaatse gemeenteraad en zouden graag gezelschap krijgen van enkele andere verkozenen uit de partij. Herman Lauwers is naast gemeenteraadslid, ook nog lid van het Vlaams Parlement. Hij trekt de lijst en biedt zich, naargelang de kaarten worden geschud, aan als kandidaat-burgemeester. Op de tweede plaats staat Wim Van der Steen. Op drie en vier staan twee jonge vrouwen. Lutgard Delvaux is bankadviseur en Inge Hermans is in het dagelijkse leven operavioliste en syndicaal afgevaardigde.

Jan Brys

BR>Op vijf en zes staan respectievelijk Luc De With en Gerrie Lok. De verdere plaatsen worden ingenomen door Steven Broos, huidig voorzitter van VU-IDee, Miek Coenen, Ruben Delvaux, Annick Gilis en Koen Verbraecken. Jacques Decru, al jaren actief in de programmatie van het cultureel centrum duwt de lijst. Volgens voorzitter Steven Broos wil VU-IDee niet kost wat kost in het schepencollege zetelen. "We kunnen dat wel, want we hebben er de mensen en de deskundigheid voor, maar voor een zeteltje als vijfde wiel aan de wagen passen we. Als ze ons nodig hebben, zal het onder onze voorwaarden zijn", aldus Steven Broos, die eraan toevoegt dat Herman Lauwers kandidaat-burgemeester is. "Het zal natuurlijk van de kiezer afhangen, maar als twee honden vechten voor een been...", zo verwijst Broos naar de huidge meerderheidspartijen CVP en VLD.

Nu in het nieuws