Agalev start met eerste stap naar overkappen Ring

Dag van het Park was voor enkele lokale Agalev-afdelingen de perfecte aanleiding om te beginnen met hun campagne voor de districtsraadsverkiezingen. In Berchem kleurden de leden de voetgangersbrug over de Ring groen. Hun collega's in Merksem sprongen op de fiets voor een rit door het district. Agalev-Berchem richtte zaterdag de spotlichten op de parken in het district. Bij enkele bewoners werden de wenkbrauwen gefronst, want over welk parken hadden de groene jongens en meisjes het? "Op het Berchemse grondgebied liggen drie stukjes groen die elk de status park verdienen", zegt Martine Depestel, lijsttrekster Agalev-Berchem. "Daarmee bedoel ik het Villegaspark, de Wolvenberg en de Brilschans. Elk heeft zijn eigen karakter. Beschouwen we deze drie als één park, dan bekomen we een park met een variatie die we in weinig andere parken vinden." Het is voor Agalev belangrijk dat deze stukjes groen vlot bereikbaar zijn. Daarom werd de voetgangersbrug met groen aangekleed. Daarmee ontstaat één groot park.

Sacha van Wiele

BR>"Het is ook een aanzet tot één van onze grote dromen, het overkappen van de ring", zegt Martine Depestel. "Door het principe van de Craeybeckxtunnel en de tunnel aan de Jan De Voslei door te trekken over grote delen van de ring kunnen we de kwaliteit van het leven in woongebieden verhogen." De Merksemse groenen sprongen afgelopen weekeinde op de fiets om een bezoek te brengen aan 'hun' parken. De partij heeft haar kieslijst klaar voor de verkiezingen. Eric Van Peel is lijsttrekker. Hij is fractievoorzitter in de Merksemse districtsraad. Op de tweede plaats staat Ria Vervoort, tevens districtsraadslid. Lijstduwer is huidig OCMW-raadslid in Antwerpen. Op het verkiezingsprogramma van Agalev-Merksem staan twintig punten. Op de lijst staat een wijkontwikkelingsplan voor Oud-Merksem, het verbeteren van de communicatie, een nieuwe buslijn tussen Luchtbal en Noord-Deurne en de realisatie van zone 30 in elke wijk waar geen doorgaand verkeer nodig is. Op de Bredabaan moet meer aandacht gaan naar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Nu in het nieuws