Gent start als eerste stad met elektronisch loket

Als eerste Vlaamse stad heeft Gent een elektronisch loket geopend dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is via het internet. Voortaan hoeven Gentenaars voor adreswijzigingen of de aanvraag van diverse documenten niet meer aan te schuiven bij de dienst Bevolking. Het e-loket is ontwikkeld door Cevi, het Centrum voor Informatica waarbij 93 Oost- en West-Vlaamse gemeenten zijn aangesloten. Binnenkort volgen ook andere gemeenten, waaronder Kruibeke en Zele. "Het systeem werkt heel eenvoudig", legt productcoördinator Patrick De Backer van Cevi uit. "Op de website van de stad Gent (www.gent.be) kies je voor 'Bestuur en administratie' en dan klik je op de knop van het elektronisch loket. Vervolgens krijg je een overzicht van de verrichtingen die je kan doen. Je kan allerlei documenten opvragen (bewijs van woonst, nationaliteitsbewijs, reistoelating voor minderjarigen), adreswijzigingen doorgeven, inzage krijgen in je eigen dossier en allerlei statistieken opvragen, zoals demografische gegevens."

Hans De Ruyck

BR>"Wens je een document te bestellen, dan moet je eerst je rijksregisternummer en naam intikken", vervolgt De Backer. "Geldt er voor sommige documenten een zegelrecht, dan ontvang je een bijkomende e-mail over het bedrag dat je moet betalen. Dat kan via e-banking, betaalkaarten of een klassieke overschrijving. De gevraagde documenten worden per post opgestuurd. Voorlopig niet via e-mail omdat we nog niet met zekerheid kunnen vaststellen wie de surfende burger is. Daarvoor is het wachten op de invoering van de elektronische handtekening. Zodra die er is, kunnen we elektronische attesten afleveren die nog beter beveiligd zijn dan een afdruk op papier." De stad Gent wil het e-loket in september al uitbreiden tot de burgerlijke stand. Dan zul je bijvoorbeeld ook een uittreksel van je geboorteakte via het internet kunnen aanvragen. "Een virtueel huwelijk afsluiten, is daarentegen nog niet direct voor morgen", lacht schepen van Bevolking Chantal Claeys (VLD).

Nu in het nieuws