4 op 10 internetters wisselt bij chatten van sekse

Als we het onderzoek mogen geloven dat de University of Washington en de Curtin University of Technology bij vierhonderd chatters deed, wisselt liefst 40 procent van de chattende medemensen online al eens van sekse. Mannen laten online dus graag uitschijnen dat ze vrouw zijn en andersom. De onderzoekers vinden het percentage niet eens zo hoog. Ze hadden verwacht dat veel meer mensen oneerlijk zouden zijn op het net. Er is geen verband gevonden tussen de neiging om van cybergeslacht te wisselen en leeftijd, persoonlijkheid of echt geslacht. Wel komt dergelijk gedrag vaker voor bij mensen die veel online zijn. Een mogelijke verklaring is dat zij meer behoefte hebben aan nieuwe ervaringen, terwijl het voor de beginnende chatter allemaal al spannend genoeg is zonder ingewikkelde persoonswisselingen. Volgens de onderzoekers is de anonimiteit en de mogelijkheid elke gewenste rol te kunnen aannemen tijdens het chatten, een belangrijke aantrekkingspool van het medium. "Het internet is een prachtige plek om te ontsnappen aan de rigide sekse-categorieën of een plek waar mensen zich niet volgens de geijkte regels hoeven te gedragen", aldus een van de onderzoekende professoren.

BR>

Nu in het nieuws