Gentse ordediensten voorbereid op rellen

Gent mag dan geen speelstad zijn tijdens Euro 2000, het zal veel weg hebben van een politiestad. De vrees voor rellen met doortrekkende of rondhangende supporters is zo groot dat alle politieverloven zijn ingetrokken. Die extra manuren kosten de stadskas 52 miljoen frank. Gent is op het ergste voorbereid. Er is - nog onbevestigde - informatie dat hooliganbendes elkaar in Gent zouden bekampen. De match België-Turkije op 19 juni kan spanningen veroorzaken met de grote Turkse gemeenschap in Gent. Grote supportersgroepen zullen naar Gent afzakken, dat pal tussen de twee speelsteden Brussel en Brugge ligt. Het stadsbestuur en veiligheidschef Steven De Smet laten dan ook niets aan het toeval over.

Hans De Ruyck

BR>Tijdens de duur van Euro 2000 wordt in het commissariaat in de Belfortstraat een commandopost geïnstalleerd. Daarin zitten naast de politie ook de rijkswacht, de gerechtelijke politie, de brandweer, het Rode Kruis en de medische diensten. Zoals met de Gentse Feesten wordt de hele binnenstad bewaakt met twintig camera's. De politie roept alle hens aan dek om de ordehandhaving te verzekeren. Rechercheurs van de opsporingspolitie worden ingezet als 'spotters' tussen de supporters. Hun normale werk wordt bijna volledig overgenomen door de gerechtelijke politie. De werking van de wijkpolitie wordt tot een minimum herleid. Die agenten nemen deels de taak over van de interventiepolitie, die het leeuwendeel van de ordehandhaving voor haar rekening neemt. Aan stadswachten en stewards van De Lijn is gevraagd een oogje in het zeil te houden. Er komt een gerechtelijke cel voor de toepassing van het snelrecht.

De twee massacellen voor vijftig arrestanten in het politiecentrum Ekkergem zijn voorbehouden aan in heel het land opgepakte hooligans. Met de horeca in het centrum worden binnenkort afspraken gemaakt. De politie zal hen aanraden om op sommige kritieke momenten alleen maar drank in plastic bekers te schenken. Burgemeester Frank Beke (SP) sluit niet uit dat hij dan ook een speciaal besluit zal uitvaardigen rond het 'nuttigen van alcoholische dranken'. Bij de Dienst Feestelijkheden is een aanvraag ingediend om in het Kuipke matchen op een groot scherm te tonen. "We zullen dit ten stelligste afraden", zegt De Smet. Ook de rijkswacht zet de lokale dienstverlening op een laag pitje. Veertig gendarmen van de brigades Drongen en Gent Centrum zijn opgeroepen om in Oostende bewaking en grenscontrole te verzekeren.

Nu in het nieuws