Crisiscel kan binnen één uur samenkomen

De overheid bereidt zich voor op het ergste inzake het voetbalkampioenschap EURO 2000. Uitgaande van de vaststelling dat EURO 2000 crisissituaties kan meebrengen die een totale federale en multidisciplinaire aanpak vergen, wordt een beleidscel samengesteld die in geval van crisis binnen het uur bijeenkomt onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken. De beleidscel gaat zich ook bezig houden met de persvoorlichting. De betrokken instanties moeten de cel informeren over hun persinitiatieven, zodat de 'berichtgeving en informatieverstrekking aan de media gestroomlijnd kunnen worden'. De regering is er zich zeer van bewust dat de media een sfeer scheppen, en invloed hebben op het gedrag van de supporters, het imago van het land en de veiligheid. "Goede crisiscommunicatie veronderstelt dat het publiek informatie krijgt die de reële omvang van de crisis situeert, paniekreacties voorkomt, compleet en gecoördineerd is, en pro-actief is opdat de media zich niet zouden baseren op weinig betrouwbare bronnen."

BR>

Nu in het nieuws