Nadine Peeters pleit voor een lijst links van SP en Agalev in Antwerpen

Gemeenteraadslid Nadine Peeters (BSV-Forum) roept alle "oprecht linkse mensen" op om naar de verkiezingen van 8 oktober te trekken met een lijst "links van SP en Agalev". Ze hoopt dat klein-links voor één keer zijn onderlinge twisten opzij kan zetten. Nadine Peeters werd in oktober '94 verkozen voor de Beweging voor Sociale Vernieuwing (BSV), na de Arm in Arm-operatie van Mieke Vogels en Patsy Sörensen. "Het feest was van korte duur", zegt Peeters nu. "Al van bij de onderhandelingen over het bestuursakkoord bleek dat Patsy Sörensen alleen maar oog had voor haar eigen carrière. Sommige BSV-ers werden weggepest of liepen over. Wat overblijft, is om te huilen. En dat terwijl we opnieuw voor een zwarte zondag dreigen te staan. Als het Vlaams Blok op 8 oktober zijn negentiende zetel haalt, hebben ze een blokkeringsminderheid in de gemeenteraad. Ook in sommige districten dreigen ze hoog te scoren."

Wim Daeninck

BR>Een tijdje geleden ondertekende Nadine Peeters, tevens militante van de trotskistische Socialistische Arbeiderspartij (SAP), samen met 150 gelijkgezinden een oproep naar SP, Agalev, SAP, KP, ACW en BSV om één groot groen-links blok te vormen. "Maar de SP wil met rust gelaten worden, en Agalev is zo overtuigd van het eigen succes dat ze nu al de postjes aan het verdelen zijn", zegt Peeters. Nadine Peeters wil, met steun van de SAP, dat electorale initiatief dan maar zelf aanzwengelen. "Ik wil zien of het mogelijk is om een lijst te maken die zich links van SP en Agalev opstelt", zegt ze. "Ik richt me tot alle partijen, ook tot de PvdA, tot individuen uit de syndicale beweging, tot buurtcomités, tot anti-racisten en anti-fascisten. Ik nodig hen uit om zondag 4 juni om 14u in de zaal van café de Bananenrepubliek (Vleminckveld 37) met open vizier samen te bekijken of we links niet kunnen herlanceren in Antwerpen. Maar alleen als het een geloofwaardig alternatief is. Een tweede BSV-mislukking zou nefast zijn."

Nu in het nieuws