Johan De Mol trekt met eigen 'Open Lijst' naar verkiezingen in Lebbeke

Huidig SP-raadslid Johan De Mol trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen 'Open Lijst'. Hij wil hiervoor contacten leggen met Agalev, de vakbonden ABVV en ACV en maatschappelijke groepen als het ACW, waar de ontevredenheid over het gemeentebeleid groeit. Met de 'Open Lijst' wil De Mol ondermeer de verstarde, oubollige Lebbeekse politiek en de oude politieke cultuur doorbreken. Politiek moet volgens de ex-VU-er, en nu ook ex-SP-er, gevoerd worden op basis van beleidsnota's die vertaald worden in concrete actiepunten. Daarbij moet de burger permanent inspraak krijgen en meebeslissen. De Mol keert dus de SP definitief de rug toe. Daarvoor meent hij redenen genoeg te hebben. Elke politieke werking zou hem door de "bazen" uit Dendermonde onmogelijk gemaakt worden, beweert hij.

Wim Onselaere

BR>Hetzelfde geldt voor SP-raadslid Clement Vlassenroot. "De oubollige benadering van de politiek door enkele kopstukken van de SP zorgde ervoor dat elke verruiming, die ik sinds 1988 als onafhankelijke betracht, totaal werd ondermijnd", verwijt De Mol zijn huidige partij. De Mol is de politieke spelletjes beu, ook die van de VU. "De VU depaneert de CVP in opvallende dossiers. Bovendien zijn alle interpellaties van de VU naar de VLD gericht en niet naar het mank lopende beleid. De VU hoopt duidelijk op een coalitie met de CVP na de verkiezingen." De Mol lanceert als inititiatiefnemer van 'Open Lijst' een open manifest. Centraal daarin staan ondermeer een mobiliteitsbeleid waarin de voetganger en fietser een bevoorrechte rol krijgen.

Verder moet het jeugdbeleid aanwezig zijn in alle andere sectoren van de samenleving zoals cultuur, sport en sociaal beleid. In het ontwikkelingsbeleid staat de betrokkenheid van de Lebbeekenaar bij de Noord-Zuid-problematiek centraal. Tenslotte wil De Mol met zijn 'Open Lijst' de nadruk leggen op een onafhankelijk, degelijk en klantvriendelijk personeelsbeleid. Verder gaan ruime aandacht naar de openheid en ontwikkelingskansen voor nieuwe maatschappelijke tendensen. De Mol startte zijn politieke loopbaan 24 jaar geleden bij de VU. In de jaren tachtig stapte hij over naar de SP. Voor beide partijen zetelde hij als volksvertegenwoordiger.

Nu in het nieuws