Agalev verliest één op de negen kiezers door beslissing Doel

Zowat één op de negen Agalev-kiezers uit het Waasland en Groot-Antwerpen vindt de beslissing van de Vlaamse regering over Doel een reden om niet meer voor de partij te stemmen, zo blijkt uit een enquête die

Gazet van Antwerpen

bij honderd Agalev-kiezers liet uitvoeren. Toen de Vlaamse regering vorige week besliste om Doel nog tien jaar respijt te geven, kregen vooral de Agalev-ministers het zwaar te verduren. De achterban en de partners van de groenen beschouwden dit akkoord als verraad. Nemen ook de Agalev-kiezers het hun partij kwalijk?

Gazet van Antwerpen

voelde hen via het enquêtebureau Field Quality Control aan de tand. De enquête gebeurde telefonisch, op dinsdag 23 mei, in Groot-Antwerpen en het Waasland. Alleen wie op 13 juni van vorig jaar (de parlementsverkiezingen liggen beter in het geheugen dan de raadsverkiezingen van zes jaar geleden) op Agalev stemde, kreeg de volledige vragenlijst voorgeschoteld. Er werden in totaal honderd Agalev-kiezers ondervraagd.

Wim Daeninck

BR>

Zou u vandaag nog voor Agalev stemmen?

Op die vraag antwoorden 72 mensen volmondig 'ja'. Twaalf ondervraagden beweren dat ze niet meer groen zouden stemmen, en 16 weten het nog niet.

Voor welke partij zou u dan nu stemmen?

Van de in totaal 28 ondervraagden die niet meer voor Agalev willen stemmen of hun keuze nog niet hebben bepaald, zeggen er 21 dat ze niet weten voor wie ze wel zouden moeten kiezen. Er is dus geen alternatief voor de groene kiezer. Het lijkt aannemelijk dat een groot deel afhakers en twijfelaars op 8 oktober 2000 weer naar de stal terugkeert. Tenzij er tegen die tijd een andere, nog onbespoten groene lijst opduikt. Wie al wel een andere keuze heeft gemaakt, zou stemmen op VLD (3), SP (2), CVP (1) en Vlaams Blok (1).

Wat is het effect van de Doel-beslissing op uw beoordeling van Agalev?

Bij zowat één op de vier ondervraagden heeft het Agalev-imago een fikse knauw gekregen, al blijven ze er wel op stemmen. Voor 11 mensen deed de beslissing definitief de deur dicht. Voor 52 van de honderd was er geen invloed, en bij 11 mensen krijgt Agalev zelfs een betere beoordeling dan voordien.

Hoe beoordeelt u het werk van Agalev in de regeringen?

Op een schaal van 1 tot 10 is de gemiddelde score 6,45, waarbij 12 mensen de partij een onvoldoende geven. Bij de vraag of Agalev als oppositiepartij beter presteerde, is het gemiddelde waardeoordeel 6,62. Eén derde vindt dat de partij het nu slechter doet, één derde geeft dezelfde score, en één derde schat Agalev nu hoger in dan tijdens de oppositiejaren.

Nu in het nieuws