Mozart & Co zouden positieve invloed hebben op zuigelingen en jonge kinderen

In navolging van de VS gaan huisartsen in Canada gratis cd's met klassieke muziek uitdelen aan kersverse moeders. Volgens de initiatiefnemers van deze nationale campagne zou klassieke muziek een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en opvoeding van baby's. Ook hier vind je speciale cd's die "mits herhaald afspelen zuigelingen rustig maken en bovendien de ontwikkeling van hun hersenen stimuleren". Commercieel gezwets of wetenschappelijke bewezen? De Canadezen hebben het over onderzoeken die aantonen dat klassieke muziek de hersenen zodanig stimuleren dat het leren van wiskunde, natuurwetenschappen en technologie wordt verbeterd. De kinderen zouden beter leren nadenken, ze zouden creatiever en rustiger worden. Bovendien zou het onderscheiden van de toonhoogtes in de muziek het leren lezen positief beïnvloeden. Klinkt interessant, en gemakkelijk. Misschien te gemakkelijk?

Karin Vanheusden

BR>

Prof. Guido Peeters, muziekpsychologie, K.U. Leuven: "Elke prikkel is goed"

Aan de K.U. Leuven is nooit specifiek onderzoek gedaan naar de invloed van klassieke muziek op baby's. Wel naar de algemene effecten van muziek op het psyche van de mens. Professor Peeters trekt vanuit die studies de lijn door:

- Een pasgeboren baby bevindt zich in een prikkelarme omgeving. Terwijl hij in zijn wiegje ligt, kan hij hooguit kijken en/of tasten. Elke stimulatie, dus ook die van het gehoor, is positief voor de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen hebben stimuli nodig om te groeien, dus hoe meer stimuli, hoe beter.

- De configuratie van de achttiende-eeuwse muziek, zoals die van Mozart, spreekt aan. Het harmonieus patroon geeft een gevoel van veiligheid. Uit een test met ratten blijkt dat zij Mozart verkiezen boven Schönberg. Wanneer zij in een kooi met twee pedaaltjes worden geplaatst, drukken ze meer op het pedaaltje Mozart dan op dat van Schönberg, dat veel dissonanter klinkt.

De muziek van Mozart biedt een rijke omgeving, omdat Mozart veel niveaus van complexiteit kent, meerlagig is. Een constante boem-boem-boem-dreun heeft dat niet, en kan angstaanjagend zijn.

- Een ongeboren baby hoort in de baarmoeder een heleboel geluiden, onder meer de hartslag van de moeder. Het zou kunnen dat het ritmisch patroon van bijvoorbeeld muziek van Mozart lijkt op dat van de hartslag van de moeder. Een pasgeboren baby vertoeft in een voor hem onaangename omgeving, waar het felle licht hem stoort, harde geluiden hem opschrikken, hij moet eten, enzovoort. Het horen van bepaalde muziekpatronen kan hem het gevoel geven dat hij even terugkeert naar dat prenatale paradijs. Opnames van baarmoedergeluiden bestaan al jaren.

Conclusie:

Luisteren naar bepaalde (klassieke) muziek kan rustgevend zijn. Gehoorprikkels stimuleren de hersenactiviteit, en dat is bevorderlijk voor de ontwikkeling. Of dat leidt tot betere prestaties in vakken wiskunde en lezen, is onbekend.

Inge Bracke, muziektherapeute in Gasthuisberg: "Met korreltje zout nemen"

Inge Bracke werkt met kankerpatiëntjes. In de therapie wordt muziek gezien als een expressie- en communicatiemiddel. Volgens Inge Bracke moet dit soort berichten met een flinke korrel zout worden genomen:

- Een onderzoek dat aantoont dat het beluisteren van klassieke muziek het leren van wiskunde en taal bevordert, moet een vergelijkende studie op lange termijn zijn. Ik ken het onderzoek niet, en ik heb ook mijn twijfels. Dus, best geen voorbarige conclusies trekken.

Het is een feit dat de harmonieuze structuur van bepaalde muziek rustgevend is, de aandacht prikkelt en de concentratie verscherpt. Zeer jonge kinderen zijn ontvankelijk voor klassieke muziek, ook dat is een feit. Ik werk met muziek en weet dit uit ervaring, maar ik ken geen enkel onderzoek dat bewijst dat baby's op lange termijn beter ontwikkelen door klassieke muziek.

Conclusie:

Klassieke muziek werkt relaxerend en scherpt de aandacht.

Dr. Norman Weinberger, Center for Neurobiology of Learning and Memory, Univ. California, Irvine: "Nooit studies met kleine kinderen gedaan"

Volgens Dr. Weinberger, die op de website MuSICA een groot archief met wetenschappelijke studies i.v.m muziek beheert, bestaat er een groot misverstand over het zogenaamde verband tussen het beluisteren van Mozart en grotere intelligentie. Hij haalt het zogenaamde

Mozart Effect

aan, een studie uit 1993 waaruit is gebleken dat middelbare-schoolstudenten beter presteerden op een knip en vouw-test na het beluisteren van een piano sonate van Mozart dan wanneer ze helemaal geen muziek hadden gehoord. Volgens Weinberger lag het Mozart Effect, dat in de pers breed werd uitgesmeerd, aan de basis van het (foute) idee dat Mozart beluisteren je intelligenter maakt. Nochtans, zegt hij, duurde het Mozart Effect slechts tien minuten én er zijn nooit onderzoeken op lange termijn, noch vergelijkingen met controlegroepen, gedaan. Bovendien zijn nooit kleine kinderen bij onderzoeken betrokken. Hij wijst erop dat andere studies wel hebben aangetoond dat kinderen die muziekonderwijs hebben gevolgd beter presteerden op lees- en wiskundeproeven.

Conclusie:

Het kortstondig beluisteren van Mozart maakt je kind niet intelligenter. Muziekonderwijs kan dat wel doen.

Nu in het nieuws