Gratis screening gevaarlijke melanomen

Op 5 juni houden de Belgische dermatologen hun tweede 'melanoomdag'. Bedoeling is enerzijds de gevaarlijke melanomen (kwaadaardige gepigmenteerde bindweefselgezwellen) vroegtijdig op te sporen en anderzijds de mensen bewust te maken van de gevaren aan UV blootstelling. De gratis huidinspecties kunnen uitsluitend op afspraak, en enkel van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. De deelnemende dermatologen maken zich bekend door een affiche en/of sticker met het logo

Euro-Melanoma

. Vorig jaar werkte een groot deel van de Belgische dermatologen mee aan de eerste editie van deze bewustmakings- en screeningscampagne. Op dit ogenblik organiseren acht andere Europeese landen een dergelijke campagne onder voorzitterschap van de Belgische dermatoloog Dr. Thomas Maselis.

Denise Vandeloo

BR>

Dubbel zoveel vrouwen

Vorig jaar namen 340 dermatologen aan de aktie deel. Zij screenden gratis 2.767 patiënten. 60% van de onderzochten werden in private praktijk gescreend en 40% in ziekenhuizen. Dubbel zoveel vrouwen als mannen boden zich aan voor deze controles en de leeftijdspiek lag tussen de 30 en 50 jaar. Opvallende gegevens waren dat één derde van de onderzochte bevolking jaarlijks met vakantie naar het zuiden trekt, één derde gebruik maakte van de de zonnebank. 56% herinnerde zich minstens éénmaal, tijdens de jeugdjaren, een zonnebrand te hebben opgelopen. Tijdens de screenings werden in totaal 644 'verdachte' letsels gedetecteerd. Daarvan waren 35 letsels mogelijk een melanoom, en van 25 bleek dat later ook echt zo te zijn. In de maand die volgde op

Melanoma Maandag

werden door de dermatologen die op de vervolg-enquête geantwoord hadden nog eens 141 nieuwe melanomen ontdekt.

Meer info op

of op de infolijn voor het werk tegen kanker: 0800/15800.

Nu in het nieuws