Belgische werkgevers tégen aanvoer van buitenlandse arbeidskrachten

Om de schaarste op de arbeidsmarkt op te lossen, zien de werkgevers weinig heil in het aantrekken van extra werknemers uit het buitenland. Evenmin staan zij te springen om het probleem op te lossen door gepensioneerden, gehandicapten of huisvrouwen in het arbeidscircuit te integreren.

Kurt Meers

BR>Dat blijkt uit een enquête die het uitzendbureau Randstad Interlabor liet uitvoeren bij 5.000 bedrijven. De ondervraagde managers stellen wel degelijk een grote schaarste op de arbeidsmarkt vast. De grootste tekorten doen zich voor bij de informatici, ingenieurs, meertalige bedienden en financiële medewerkers. De absolute topper van dit lijstje blijft het tekort aan technische arbeiders. Vooral werkgevers uit de metaal- en bouwsector zitten op dat vlak met de handen in het haar.

De reden die de werkgevers voor dit probleem naar voor schuiven, is het manklopen van het technisch en beroepsonderwijs op secundair niveau. Dat kampt volgens de ondervraagden met een imagoprobleem, waardoor het minder populair is bij studenten.

De managers hebben ook verschillende oplossingen bedacht om deze schaarste tegen te gaan. In de eerste plaats denkt men aan de opleiding van intern personeel. Daarna wordt ook de 'fidelisering' of het aan zich binden van werknemers, enorm belangrijk. Uit de enquête blijkt dat de werkgevers dit vooral willen doen door een competitief salarispakket aan te bieden en te zorgen voor een goede werksfeer in het bedrijf.

Nog een populaire oplossing voor de schaarste, en niet zozeer voor de flexibiliteit, is outsourcing.

Huisvrouwen

Mensen aan zich binden door sociale voordelen toe te kennen, zoals de keuze voor deeltijds werk of de inrichting van een kindercrèche, wordt daarentegen niet als een goede oplossing beschouwd. Ook het aanbieden van een deelname in de winst is niet meteen populair bij de werkgevers.

Al evenmin wordt de integratie van 'risicogroepen' (immigranten, gehandicapten, ...) en van niet-actieven (bruggepensioneerden, huisvrouwen, ...) als een goede remedie tegen de krapte naar voor geschoven. Vooral in Wallonië is er veel weerstand tegen die argumenten. Studenten zijn daarentegen wel inzetbaar om piekmomenten op te vangen.