Reynders wil havencenten om containerscanner te betalen

Minister van Financiën Didier Reynders vraagt dat de Antwerpse havenautoriteiten meebetalen aan de containerscanner die hij in de Scheldestad wil installeren. Afhankelijk van het gekozen toestel, dat zou worden geplaatst in de omgeving van de Tijsmanstunnel, gaat het om een totale uitgave van 200 miljoen tot 500 miljoen frank. Haven en privé-sector reageren afwachtend tot afwijzend.

Johan Van Geyte en Paul Verbraeken

BR>De minister van Financiën was woensdag in Antwerpen. Hij bezocht er het douanecentrum aan het Kattendijkdok en de fiscale administratie op de Italiëlei. Daar werd hij opgewacht door leden van het gemeenschappelijk vakbondsfront, die aandrongen op 500 nieuwe aanwervingen voor de plaatselijke fiscale diensten.

Het bezoek aan Antwerpen paste in de

Ronde van België van de belastingadministratie

die Reynders doet. Eerder was hij al te gast in Gent, Brussel en Luik. De komende weken komen de andere provincies aan de beurt.

Reynders beloofde andermaal te pleiten voor versnelde aanwervingen bij de fiscale administraties. Dit jaar kunnen nog 1.100 nieuwe ambtenaren aan de slag. Vanaf 2001 wil de minister komen tot 1.500 aanwervingen. Op die manier kan hij de totale bezetting uitbreiden want jaarlijks vertrekken er maar zo'n 600 mensen.

Scanner

Specifiek voor de douane had Reynders wel oor naar hun vraag om een containerscanner. Een dergelijk toestel is al aanwezig in de concurrerende havens van Rotterdam (waar zo jaarlijks 15 miljoen gulden aan ontdoken rechten worden gerecupereerd), Hamburg en Le Havre. Het laat toe om snel de inhoud van containers door te lichten zonder ze te moeten openen.

Alleen vond hij de kostprijs nogal aan de hoge kant. Afhankelijk van de gekozen optie zou de factuur uitkomen op 200 miljoen tot 500 miljoen frank. Daarom pleitte hij voor een co-financiering door de havenautoriteiten.

De Antwerpse havengemeenschap en het havenbestuur zijn gewonnen voor de aankoop van de scanner, maar ze staan niet te springen om een deel ervan mee te betalen. In een eerste reactie verklaarde directeur-generaal Eddy Bruyninckx verbaasd te zijn om de vraag via de media te moeten vernemen. "Dit is niet uitgesloten, maar laten we eerst wachten op de concrete formulering van de vraag door de minister."

Efficiënter

De Antwerpse Gemeenschap voor de Haven (Agha) - de privé-sector - wijst een eventuele co-financiering kordaat af. "Dit lijkt ons niet echt de oplossing", aldus Agha-baas Robert Restiau. "De controlerende taak van de overheid zou met zo'n scanner ongetwijfeld een stuk efficiënter worden. En het regeerakkoord kondigde aan dat de overheid de dienstverlening wil verbeteren. Maar gaat men de automobilisten dan ook vragen mee te betalen voor de verkeerslichten?"

Koen De Groof (Agha): "Rotterdam heeft daadwerkelijk al enige tijd zo'n scanner en die heeft zich al terugverdiend. Ook hier zijn er tussen de douane en de Havengemeenschap al enkele keren gesprekken over geweest. Als ik het goed begrepen heb, denkt men toch in hoofdzaak aan een vaste constructie zoals in Rotterdam, waar vrachtwagens met containers in hun geheel op een rolband worden geplaatst en zonder chauffeur uiteraard - langs X-stralen passeren. Een dergelijk systeem vervangt het nu toch erg hinderlijke uitladen van containers dat de privé-firma's veel kost. Een gebouwencomplex zoals dit in Rotterdam mag je toch al snel op zowat een half miljard frank ramen."