Studio Herman Teirlinck en Toneelopleiding Dora van der Groen moeten versmelten

Studenten van Toneelopleiding Dora van der Groen en Studio Herman Teirlinck, beide in Antwerpen gevestigd, protesteerden tijdens de persvoorstelling van het nieuwe seizoen van deSingel tegen het samensmelten van hun studierichtingen. Volgens de studenten besliste het bestuurscollege van de Antwerpse Hogeschool dat dinsdagavond. "Twee toneelscholen zijn echt wel noodzakelijk", pleit student Dries Nuitten (20).

Peter Haex, Frank Heirman

BR>Aan het einde van elk schooljaar rommelt het in Studio Herman Teirlinck en Toneelopleiding Dora van der Groen. Is er wel geld om een volgend schooljaar te starten?

Het knelt niet alleen financieel maar ook structureel. De Antwerpse Hogeschool mag volgens het hogeschooldecreet van elke opleiding maar één studierichting hebben. Voor de toneelopleiding werd voorlopig een uitzondering gemaakt. Studio Herman Teirlinck en Toneelopleiding Dora Van der Groen bestonden zij aan zij. Daar komt nu een einde aan.

"De beslissing van het bestuurscollege van de hogeschool om Toneelopleiding Dora van der Groen op te doeken komt niet onverwacht. Het administratief en technisch kader van de toneelopleidingen Studio Herman Teirlinck en Toneelopleiding Dora van der Groen zijn immers al samengebracht. Een volgende stap zou zijn dat ook het artistieke kader van beide opleidingen wordt gefuseerd", zegt Dries Nuitten (20).

Protest

Dries, een eerstejaars student, is het daar helemaal niet mee eens. "Kijk, de ziel van een opleiding zijn de mensen waar je mag mee werken. Voor mij is dat Dora van der Groen. Zij geeft in het eerste jaar les. Dat betekent dat de studenten die na mij komen, geen kans hebben haar mee te maken. De studenten die nog bij Dora van der Groen zitten, mogen hun opleiding immers afmaken, maar er komen geen nieuwe studenten meer bij. Nieuwe studenten zouden dus nooit bij haar mogen studeren. Dat is een verarming van de theatercultuur", zegt Dries.

Hij vermoedt een manoeuvre van scheidend voorzitter van de Antwerpse Hogeschool Andries Kinsbergen achter de beslissing. "Kinsbergen maakt de weg vrij voor de nieuwe kandidaat Ward Beysen. En iedereen weet dat Beysen de kunstafdeling niet genegen is", zegt Dries. De studenten van Dora van der Groen tekenen protest aan tegen de verdwijning van hun opleiding.

"We gaan dat niet doen met veel acties. Het enige wat wij kunnen doen, is het woord hanteren. Toneel is een kunst die gaat over rechtvaardigheid, schoonheid, kwetsbaarheid. Wij zijn geen actievoerders, geen politici. Langs de andere kant willen we deze opleiding niet verloren laten gaan", zegt Pieter De Quanque, eveneens een student van Toneelopleiding Dora van der Groen.

Vandaag gaan de studenten bij de directie van de Antwerpse Hogeschool hun zaak bepleiten.

"Verarming in het theaterlandschap"

Jerry Aerts, de directeur van kunstencentrum deSingel, pleit voor het behoud van Toneelopleiding Dora van der Groen in eigen huis. "De school is niet weg te denken uit het bloeiende theaterlandschap. Chris Nietvelt, Tania Van der Sanden, Frank Focketyn, Frank Vercruyssen, Robby Cleiren en Tom Van Dijck zijn slechts enkele van de spraakmakende Vlamingen die hier afstudeerden."

"Tegen 2004 zullen we deSingel en het Conservatorium uitgebouwd hebben tot een toonaangevend internationaal kunstencentrum. Een theateropleiding binnen deSingel zou een belangrijke rol kunnen spelen in de internationale carrière van jonge podiumkunstenaars. Wij zouden leerlingen bijvoorbeeld in contact kunnen brengen met Pina Bausch die hier voorstellingen geeft. Daar wil ik graag aan meewerken."

"Het was al in '96 bij wet beslist"

Rudy Derdelinckx is verplicht het decreet uit te voeren. "Dat was in 1996 al bij wet beslist, maar na acties en privé-sponsoring van Studio Herman Teirlick hebben we het niet uitgevoerd. Let op: de Studio en Toneelopleiding Dora van der Groen moeten niet verdwijnen maar

integreren

. Administratief is dat al gebeurd, nu moet de instelling ook op één plaats komen. Dat wordt de Studio. Het gaat om 24 studenten bij de Studio en 23 bij Dora van der Groen. Die kosten gemiddeld een dik half miljoen tegen slechts 200.000 frank voor onze andere studenten. Dat verschil is te groot.

De vastbenoemde lesgevers uit beide richtingen zullen zeker blijven. Daarna moeten we een lesprogramma opstellen en kijken wiens curriculum daarin past. De integratie is in februari al beslist, maar komt nu op de agenda van de laatste raad van bestuur op 22 mei. Ik vermoed dat de afscheidnemende voorzitter Andries Kinsbergen die zaken nog geregeld wil zien.