Bij Artesia zit baas midden zijn mensen

Het proefproject 'Anders Werken' bij de financiële dienstengroep Artesia Banking Corporation in Brussel (rond de bank Bacob en verzekeraar DVV) wordt uitgebreid. Het allesomvattend pilootproject, dat een half jaar geleden werd gestart met 150 medewerkers, wordt uitgebreid tot 450 mensen. Op termijn moet de hele groep 'anders gaan werken'.

Dominiek Claes

BR>De voorbereidingen voor het project 'Anders Werken' begonnen al in maart 1998. De eigenlijke herinrichting van één verdieping van het hoofdgebouw in de Brusselse Trierstraat dateert van oktober vorig jaar. Een half jaar later wijst de evaluatie uit dat vier van de vijf betrokken medewerkers "niet meer terug willen naar de oude situatie".

Vier waarden vormen de basis voor het project:

afspraken, vertrouwen, vrijheid en respect

. Van daaruit is gewerkt aan totaal andere relaties binnen het bedrijf: de 'chef' zit niet langer in een apart lokaal, maar tussen zijn medewerkers. Informele contacten worden gestimuleerd in plaats van formele vergaderingen. Niemand heeft nog een vaste stoel, iedereen kan terecht op verschillende werkplekken.

Werktijden worden ook flexibeler - de vierdagenwerkweek was al eerder ingevoerd. Indien nodig kan je thuis werken in plaats van op kantoor. Wat ook kan is werken op een regionaal hoofdkantoor in plaats van op de hoofdzetel.

Voorts zijn er geen batterijen van bureaus meer, maar open kantoorruimten met plekken voor informele contacten, trefpunten en overleglokalen. Voor wie geconcentreerd wil werken, staan kleine lokaaltjes ('cockpits') ter beschikking.

Technologie

Het hele project wordt ondersteund met moderne technologie: standaard-pc's en bureaus waar iedereen aan kan werken, een 'pool' van laptops (schootcomputers) om elders te werken, draadloze telefonie binnen het bedrijf, elektronische agenda's die door iedereen kunnen geraadpleegd worden, inter- en intranet.

"Bij de aanvang van het project stond de overgrote meerderheid sceptisch. Vooral het afstaan van de 'eigen werkplek' lag het moeilijkst. Nu wil 80% niet meer terug naar de oude situatie," zegt projectverantwoordelijke Karel Vandereycken. De tevredenheid van de medewerkers is gestegen. Ze zijn ook van mening dat hun productiviteit flink is gestegen.

Ruimte

De praktische gevolgen zijn eveneens voelbaar: het volume aan kasten is met 30% verminderd, de ruimte tussen de bureaus met 44% gestegen, de ruimte voor overleg en vergaderen is verdrievoudigd...

"De financiële impact was niet ons uitgangspunt, maar toch zijn ook hier de effecten duidelijk: een vermindering van de investeringen met 10% is haalbaar. Op 2.000 medewerkers betekent deze manier van werken een kostenbesparing van 15 miljoen per jaar", maakt Vandereycken zich sterk. "Kernpunt blijft het leren omgaan met veranderingen, leren dat veranderingen niet bedreigend hoeven te zijn en niet altijd méér druk creëren."