Universitair Ziekenhuis Antwerpen speelbal van sabotage via e-mail

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is sinds begin dit jaar ongewild de speelbal in een wereldwijde

spam mail-

campagne. In een elektronisch bericht vraagt een medewerkster van de kliniek zogezegd hulp voor een zieke jongen. In werkelijkheid bestaat die jongen niet eens.

Paul Hendrickx

BR>"Stuur een kopie van deze mail naar iedereen die je kent, alleen zo kan je hartpatiënt Brian uit Buenos Aires redden. Per doorgestuurde mail sponsort de firma ISP (Internet Service Provider) 0,01 dollar. Als we 115.200 dollar hebben verzameld, is dat genoeg voor een transplantatie." Dit soort berichten versleept iedere weldenkende e-mailgebruiker onmiddellijk naar zijn prullenbak. Maar wat als de boodschap is ondertekend door een 'stafmedewerkster directie verpleging' van het UZA?

"Weggooien die rommel. Want ook ik ben hier veeleer slachtoffer dan initiatiefnemer", reageert een verveelde Nancy Van Genechten (36) van het UZA. "Ik word al maanden belaagd over dit junkmailtje en heb er dik spijt van dat ik het ooit heb geopend en doorgestuurd. Dat mijn naam er onder staat, net alsof ik de auteur ervan ben, is helemaal pijnlijk. Ik ontving de boodschap eind januari, en in al mijn naïviteit stuurde ik ze, zoals gevraagd, naar enkele contactpersonen. Zonder het te weten, en dat veroorzaakte heel dit misverstand en belandden mijn coördinaten onderaan de brief. Met telefoonnummer en al. Dat komt omdat ons intern mailprogramma automatisch een elektronische handtekening toevoegt als een bericht wordt doorgestuurd."

Kopzorgen

Al massa's informatie heeft Nancy intussen ontvangen, vooral over het feit dat dit een type-voorbeeld is van junkmail of

spam

. Dit soort kettingberichtjes is er vooral op gericht om postvakken van internetgebruikers en bedrijven zo vol mogelijk te proppen. De destructieve kracht van een

I love you

hebben ze nog niet, wel bezorgen ze de netwerkbeheerders heel wat kopzorgen. In het UZA start de dienst informatica met een speurtocht naar de echte afzender van het Nederlandstalige nepberichtje. Bovendien besliste het ziekenhuis dat het personeel geen enkele e-mail meer mag rondsturen die niet met de interne werking heeft te maken.

Eén goede raad dus:

Solidaridad con Brian

, zo luidt de titel van deze kettingboodschap, is ordinaire sabotage via e-mail. Zelfs als u een peperkoeken hartje hebt, gooit u de aandoenlijke oproep best weg.

Nu in het nieuws