Vooral laagopgeleide Nederlanders bellen mobiel

De gsm blijkt in Nederland vooral een speeltje voor laagopgeleiden. Van de mensen met een opleiding op mavo-niveau (niveau tussen technisch en algemeen vormend secundair) of lager gebruikt 97 procent een mobiele telefoon. Dit is een van de resultaten van een Nederlands onderzoek van Flycatcher Internet Research, een online-onderzoeksbureau opgericht in samenwerking met de universiteit van Maastricht. Ook de overgrote meerderheid van hoger opgeleiden in Nederland maakt gebruik van een gsm, met name 83 procent van universitair geschoolden en mensen met een hogeschool diploma. Verder gebruiken vrouwen (70 procent) vaker dan mannen (57 procent) hun telefoon voor privé-doeleinden. Opvallend genoeg blijkt een grote meerderheid van de ondervraagden voorstander van beperking van het gebruik van mobiele telefoons. Het theater en de bioscoop moet volgens 91 procent een gsm-vrije zone worden. Een meerderheid is ook voor een verbod van gsm's in ziekenhuizen (76 procent), musea (70 procent), scholen (68 procent) en restaurants (53 procent). Bellen in de trein wil slechts 12 procent verbieden.

ANP

BR>

Nu in het nieuws