Jef Foubert trekt CVP-lijst Sint-Niklaas.

De CVP trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met Jef Foubert als lijsttrekker. Jos De Meyer staat tweede, Jean-Marie Van Gaevere derde. De ontwerplijst wordt op 18 mei aan het partijbestuur van de CVP ter goedkeuring voorgelegd.

Koen Dewanckel

BR>Op de vierde plaats staat Annemie Wauman. Jo De Cuyper bezet de vijfde stek, Marc Heynderickx de zesde. Op de zevende plaats staat een nieuwkomer. Op acht volgt Marita Van Raemdonck. Ben Van Eynde staat negende, Patrick Gorrebeeck tiende. Veerle Van Helsland bezet de elfde plaats, Herman Koppen de twaalfde. Dat betekent dat twaalf van de dertien eerste plaatsen op de CVP-lijst gaan naar uittredende gemeenteraadsleden.

Guy Vercauteren staat op de veertiende plaats. Door de drieledige structuur van de stembrief betekent het dat hij bovenaan het tweede deel van de lijst komt te staan. Die plaats, net zoals de zeventwintigste plaats voor Karel Vandevelde bovenaan het derde deel van de lijst, wordt als een vorm van lijsttrekkerschap beschouwd.

Jeanine De Boever wordt lijstduwster op de negendertigste plaats. Op 38 staat Karel De Smet. Plaatsen 37 en 36 gaan respectievelijk naar uittredend OCMW-voorzitter Marc De Cock en uittredend provincieraadslid Lode Corveleyn.

Nu in het nieuws