Biologische producten mogelijk gezonder door grond

Producten van biologische landbouwbedrijven zijn wellicht gezonder, omdat de grond op die bedrijven beter van samenstelling is. Door de biologische bedrijfsvoering zijn de microbiële gemeenschappen in de grond actiever en veelzijdiger. Bodemgebonden ziekteverwekkers krijgen daardoor minder kans. Dat zei prof. dr. ir. A. van Bruggen in haar inaugurale rede als hoogleraar Biologische Bedrijfssystemen aan de Universiteit Wageningen. Van Bruggen wil de komende jaren wetenschappelijke feiten verzamelen over biologische landbouw. Tot nu toe is de kennis daarover voornamelijk gestoeld op boerenervaring, aldus de hoogleraar. Zo is het algemeen aanvaard dat biologische producten gezonder zijn dan producten van gangbare landbouwbedrijven. Daar is echter nog geen wetenschappelijk bewijs voor.

ANP

BR>Wel staat vast dat op biologische bedrijven veel minder dier- en plantenziekten voorkomen dan op de gewone landbouw- en veeteeltbedrijven. De hoogleraar stelt dat gangbare landbouwbedrijven min of meer industriële complexen zijn geworden. De grote dichtheid van genetisch uniforme planten of dieren resulteert in enorme epidemieën zoals de varkenspest. Ook verschraalt het landschap drastisch, terwijl bekend is dat een goede grondkwaliteit bepaald wordt door soortenrijkdom. Biologische boeren zijn, aldus Van Bruggen, zorgzaam voor mens en dier en handhaven zodoende een goede grondkwaliteit, wat wellicht gezondere producten oplevert.

Nu is nog minder dan twee procent van het Europese landbouwareaal in handen van biologische boeren. Van Bruggen meent dat door wetenschappelijk onderzoek meer gewone boeren bereid zullen zijn over te stappen op biologische bedrijfsvoering. Door de basisprocessen op biologische bedrijven beter te leren begrijpen kan onzekerheid weggenomen worden, aldus de nieuwe hoogleraar.

Nu in het nieuws