SP'er Daniël Buyle stapt uit actieve Leuvense politiek

Print
Het Leuvense SP-gemeenteraadslid Daniël Buyle ambieert geen nieuw mandaat in de Leuvense gemeenteraad. Buyle, geboren en getogen in Brussel, wordt vanaf november griffier van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Dat is het kleinste parlement in België. Omdat die functie politieke neutraliteit vereist, mag de SP'er dus geen politieke functie meer bekleden.
BR>Daniël Buyle is een kleurrijke figuur binnen de SP-fractie, die niet nalaat om zijn mening te verkondigen. "Ik heb mijn mandaat steeds op een onafhankelijke manier trachten uit te oefenen. Ik heb politiek willen voeren zoals in Nederland, waar het vaak voorkomt dat raadsleden meewerken met leden uit andere fracties - ongeacht of ze samen in de oppositie of de coalitie zitten. Voor mij is voornamelijk van belang of een voorstel waardevol is of niet", verklaart de voormalige VRT- en VTM-journalist zijn filosofie.
Binnen de raad is hij momenteel voorzitter van de commissie milieubeleid. "Ik heb in die functie in belangrijke mate kunnen wegen op het milieubeleid van de stad. We kunnen in Leuven terecht fier zijn op de daling van de afvalberg." Verder zetelt Buyle voor de gemeenteraad in de intercommunale Interleuven. Wie hem daar opvolgt, hangt volgens hem af van de nieuwe meerderheid.
Hij zit zijn huidige termijn - tot eind december - in de gemeenteraad nog uit. Op de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober bekleedt Buyle de negende plaats. Vooralsnog is nog geen vervanger gevonden.

MEEST RECENT