VBA en VU-ID stappen met één lijst naar Aartselaarse kiezer

De Aartselaarse politieke partijen VBA en VU-ID stappen samen met één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de noemer Democratisch en Leefbaar Aartselaar (DLA) willen zij de versnippering van het politieke landschap in hun gemeente aanpakken om zetelwinst te bekomen.

Jef Wijckmans

BR>Aartselaar telt een groot aantal politieke partijen. Op een bepaald ogenblik zag het er zelfs naar uit dat maar liefst negen partijen tijdens de komende verkiezingen zouden meedingen naar de 23 zetels.

"De quotering voor een verkozene is toch wel onrechtvaardig verdeeld", zegt huidig VBA-schepen Luc Wuytack. "Afgelopen verkiezingen moest de VLD, de grootste partij in Aartselaar, 328 stemmen hebben voor één verkozene, terwijl Jong-Aartselaar maar liefst 748 stemmen behaalde en toch maar één verkozene kreeg. De vele partijen en de onderlinge verdeeldheid maakt dat de grootste partij nog meer bevoordeeld zou worden."

De onderlinge samenwerking kwam er na rijp beraad. "Ideologisch verschillen we niet veel van elkaar", zegt VU'er Sven De Loenen. Een volledige lijst voor de verkiezingen werd nog niet opgesteld.

"We staan nog steeds open voor mensen die onafhankelijk aan politiek willen doen", zegt VBA-voorzitster Emmy Somerlinck. Of dit betekent dat de verstoten schepen Guy Van den Brande (SP) ook welkom is, laat ze in het midden.

Nu in het nieuws