Belgian Scrap Terminal krijgt geen nieuwe vergunning in Kallo

Het schrootopslag en -verwerkend bedrijf NV Belgian Scrap Terminal (BST) krijgt van het provinciebestuur geen nieuwe vergunning. De firma krijgt het verwijt toegestuurd dat ze al 6,5 jaar lang, ondanks eerdere beloften, niets gedaan heeft om de afvalwaterproblematiek te verhelpen.

Hans De Ruyck

BR>Tot op vandaag spreekt BST nog altijd van studieopdrachten. "Het eigenlijke werk moet nog beginnen. Er is nog geen enkel concreet voorstel gedaan", stelt de deputatie scherp vast. Alleen een milieuvergunningsaanvraag met concrete saneringsvoorstellen, gekoppeld aan een tijdschema, kan worden beoordeeld.

BST verwerkt sinds 1986 in de Waaslandhaven jaarlijks 750.000 ton industrieel en huishoudelijke schroot en autopakketten. De lichtere materialen (80.000 ton) worden verwerkt in de shredder, de grotere stukken (50.000 ton) worden verknipt in de schrootschaar. De resterende 620.000 ton wordt zonder enige behandeling gestockeerd. Op het ruim 123.000 vierkante meter grote terrein mag BST maximaal 66.500 ton schroot opslaan. Het grootste deel ervan is bestemd voor export naar buitenlandse smelterijen. Andere fracties worden afgevoerd naar OVMB.

Lozingsnormen

Hoewel het openbaar onderzoek geen bezwaren opleverde, maakte de Provinciale Milieuvergunningscommissie tal van opmerkingen. Zo zijn de overschrijdingen van de lozingsnormen zeer groot, en dit voor praktisch alle parameters (zwevende en bezinkbare stoffen, zware metalen).

Dat is des te erger omdat het Waaslandkanaal en het Vrasenedok, waarin geloosd wordt, als kwaliteitsdoelstelling viswaterkwaliteit hebben. De deputatie stelt vast dat het bedrijf al die jaren niets ondernam om die situatie te verhelpen, zelfs niet eens toen een vergunning werd aangevraagd.

Een ander probleem is dat een deel van het schroot en de autowrakken op een braakliggend terrein zijn opgeslagen. Echte bodemvervuiling is nog niet vastgesteld, maar er zijn wel overschrijdingen van de achtergrondwaarde voor minerale olie, zware metalen en pak's.

Eventuele restvloeistoffen en afvalolie worden verzameld in een betonnen opvangbak die niet voldoet aan de bepalingen van Vlarem-II. BST plant in de nabije toekomst wel een 'depollutiecentrum' voor het aftappen van vloeistoffen.

Qua brandbestrijding leverde het bedrijf grote inspanningen, maar er blijven nog altijd een aantal risico's bestaan, vindt de deputatie. Zo kunnen in het schroot ontvlambare vloeistoffen voorkomen, met alle explosiegevaar vandien.