Bankgroep Degroof lijft beurshuis Van Goethem in

Het beurshuis Van Goethem, dat begin dit jaar reeds fuseerde met zijn Brusselse evenknie Bonnewijn Renwart, wordt nu ingelijfd door de Bank Degroof. Toch verandert er voor de klanten van de onderneming weinig. De huidige naam van de instelling blijf behouden, de directie wijzigt niet en ook de activiteiten blijven op dezelfde leest geschoeid.

Johan Van Geyte

BR>Het beurshuis Bonnewijn Renwart Van Goethem is gespecialiseerd in vermogensbeheer. Zijn handelsfonds bestaat uit ongeveer 1,1 miljard euro aan toevertrouwde kapitalen van zowat 4.000 klanten. De onderneming stelt 95 mensen tewerk en heeft vestigingen in Antwerpen, Lier, Mechelen, Brussel en Luik.

"We hebben enkele sterke jaren achter de rug", zegt bestuurder Marc Van Goethem. "De jongste drie jaren groeide onze winst gemiddeld 30% per jaar. Eind 1999 sloten we af met een nettowinst van 196 miljoen frank en dat op een eigen vermogen van 526 miljoen frank. We zijn dus zeer rendabel."

Het initiatief voor de overname van Bonnewijn Renwart Van Goethem ging uit van de Bank Degroof. "We komen nu terecht in een groter geheel waaruit we heel wat synergievoordelen kunnen halen zonder onze eigenheid te moeten opgeven", aldus nog Marc Van Goethem. "We denken daarbij onder meer aan investeringen in informatica. Die kunnen we nu op groepsniveau doen. Vergelijk het met een gemeenschappelijke keuken voor verschillende restaurants. De klant hoeft daar ook niet veel van te merken."

Degroof is vooral gekend als zakenbank. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van bedrijven inzake fusies en overnames en inzake het herstructureren van het aandeelhoudersschap. Verder begeleidt ze ondernemingen naar de beurs en verzorgt ze de plaatsing van bedrijfsobligaties bij beleggers. Ten slotte in Degroof ook actief als vermogensbeheerder. Ze verkoopt daartoe beleggingsfondsen en voor mensen met minstens 25 miljoen frank biedt ze beheer op maat aan.

Degroof stelt een kleine 800 mensen tewerk. De bankgroep overkoepelt onder meer de gelijknamige Bank Degroof, maar ook de beursvennootschap Riga en de vermogensbeheerders Bearbull en Privat Bank (Spanje).

Nu in het nieuws