Te weinig geld voor longontsteking en diarree

Longontsteking en diarree zijn, wereldwijd gezien, de ziekten die de meeste slachtoffers maken. Toch gaat nog geen half procent van de naar schatting 2.800 miljard frank die jaarlijks wordt uitgetrokken voor gezondheidsonderzoek, naar research naar deze twee ziekten. Het 'Wereldforum voor gezondheidsonderzoek' pleit voor een meer evenredige verdeling van het onderzoek. Ruim driekwart van de landen dragen samen meer dan 90 procent van de 'ziektelast', de 15 procent rijkste landen slechts 8 procent.

BR>En vooral die laatste landen brengen het leeuwendeel van het geld bij elkaar voor gezondheidsonderzoek. Zij leggen de prioriteit bij onderzoek dat voor hun eigen bevolking van belang is.

Het wereldforum is een internationale organisatie die steun krijgt van ondermeer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Wereldbank.

Nu in het nieuws