Ludwig Caluwé duwt lijst van Essense CVP

Burgemeester Frans Schrauwen trekt in oktober de CVP-lijst in Essen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Caluwé duwt de lijst. Momenteel zijn negentien van de vijfentwintig kandidaten bekend.

Jan Suykerbuyk

BR>"Het programma van de huidige legislatuur is intussen voor meer dan honderd procent uitgevoerd", vertelt voorzitter Dirk Nelen. "Tegelijk tonen talrijke studies zoals het mobiliteitsplan, BPA-ontwerpen en het gemeentelijk structuurplan aan hoe de vooruitzichten zijn. De gemeente verkeert verder in een financieel gezonde situatie waarin wordt gewikt en gewogen tussen de middelen en de noden. Daarom heeft het partijbestuur besloten uittredend burgemeester Frans Schrauwen de lijst te laten trekken."

Achter de burgemeester hebben twee vrouwen plaatsgevat: uittredend schepen Imelda Schrauwen en Isabel Gommeren, een 21-jarige studente. De modellijst met negentien namen is door tachtig procent van het partijbestuur goedgekeurd. 13 en 14 mei wordt er gepolld.

De gedeeltelijke lijst: 1. Frans Schrauwen; 2. Imelda Schrauwen; 3. Isabel Gommeren; 4. Jos Van Loon; 5. Ludo Boden; 6. Stan Konings; 7. Maria Ansoms; 8. Gilberte Van Schoors-Boom; 9. Gaston Van Tichelt; 10. Bruno Puvrez; 11. Wendy Adriaansen; 12. Martha Van Nassauw-Tas; 13. Jos Elst-Van Ginderen; 14. Dirk Konings; 15. Wies Peeters; 16. Ludo Somers; 23. Marc Wauters; 24. André Moens; 25. Ludwig Caluwé.

Nu in het nieuws