Lid partijbestuur SP bekleedt eerste plaats bij Agalev Willebroek

De 31-jarige Cener Ugurlu met Belgische nationaliteit en van Turkse afkomst trekt de lijst voor Agalev. Eigenaardigheid is dat de man tot 31 december van vorig jaar zijn lidkaart bij de SP betaalde en sinds twee maanden deel uitmaakt van het partijbestuur van de Willebroekse SP.

Jan Boey

BR>"Ik ben formeel. Cener Ugurlu is lid van het SP-partijbestuur. Ik heb met deze man diverse lange gesprekken gehad. Hij stak zijn ambitie voor een plaats op de lijst van de SP niet onder stoelen of banken. Om diverse redenen staat hij niet op de lijst en werd hij twee maanden geleden lid van het partijbestuur", zegt SP-partijvoorzitter Marc Van Gyseghem.

SP-secretaris Marc De Laet bevestigt dat Cener Ugurlu tot eind vorig jaar in orde was met de betaling van zijn SP-lidkaart. "Ik kan niet bevestigen of hij voor 2000 de opgestuurde lidkaart al heeft betaald. In ieder geval was er het nodige vertrouwen na diverse gesprekken om hem lid van het partijbureau te maken. Hij wordt nu maandag voor de derde maal voor deze vergadering uitgenodigd. Hij was de vorige twee vergaderingen wel niet aanwezig", zegt Marc De Laet.

Cener Ugurlu zegt om andere redenen wel contacten te hebben met de SP maar zegt geen weet te hebben van lidmaatschap van de SP, noch van het partijbestuur. Hij bevestigde wel - na aandringen - dat hij op de eerste plaats op de Agalevlijst staat. Hij onderstreept dat te doen als onafhankelijk kandidaat.

Bij Agalev heeft de poll plaatsgehad. Eerst stond uittredend raadslid Hugo Lejon als eerste op de lijst. Nadien werd die gewijzigd ten gunste van Cener Ugurlu, leraar in het Mechelse. Op de tweede plaats staat Annemie Leenders uit Tisselt en op de derde plaats Guy Van den Bosch, bewoner van kasteel De Bocht in Heindonk. Hugo Lejon staat nu op de vierde plaats en zegt nog niet 100% zeker te zijn dat hij nog opkomt voor Agalev.

Nu in het nieuws