Fortis Bank geeft jongeren gratis internet-aansluiting

Zowat 530.000 jonge klanten van de Fortis Bank krijgen nog deze week een CD-rom in de bus met een gratis internetaansluiting. De fusiebank van ASLK en Generale Bank wil hen op die manier naar haar nieuwe jongerensite www. mine.be lokken. "Binnen de drie jaar moet dat de belangrijkste site voor jongeren in ons land zijn", zegt marketingdirecteur Jos Clijsters van Fortis Bank.

Johan Van Geyte

BR>De Fortis Bank is lang niet de eerste die haar klanten gratis internet aanbiedt. Eerder deden onder andere ook het Gemeentekrediet, de BBL, VT4 en de stad Antwerpen dat al. Toch verwacht de instelling veel van haar actie. Samen met Planet Internet, een aanbieder van internettoegang, investeert ze 80 miljoen euro in de uitbouw van een website die specifiek op jongeren is gericht en www.mine.be gedoopt werd. "Binnen drie jaar moet het de drukst bezocht site voor jongeren zijn. Ze is voor iedereen toegankelijk, maar rekeninghouders van Fortis kunnen in allerlei wedstrijden prijzen winnen", aldus Clijsters.

De aanpak past in de nieuwe jongerenstrategie van Fortis Bank. Door de fusie van de Generale Bank en de ASLK moesten een aantal producten op elkaar worden afgestemd. De Club 001- en de Comet 001-rekeningen van de ASLK en de Get To-rekeningen van de Generale Bank veranderen daarbij van naam.

Jongeren tot 18 jaar krijgen nu een 'Explore/X/Fortis'-Rekening. Dat is een doodgewone zichtrekening waarbij ze een Bancontactkaart en een Protonkaart kunnen krijgen, alsoook de mogelijkheid voor het uitvoeren van overschrijvingen, domiciliëringen en bestendige opdrachten. In het rood gaan, uitschrijven van cheques en het gebruik van een Visa- of Eurocard is evenwel niet mogelijk. De rekening geeft 2% rente.

18- tot 24-jarigen krijgen dan weer een 'Move/X/Fortis'-Rekening. Dat is een zichtrekening, waarop jongeren tot 10.000 frank in het rood kunnen gaan. Cheques en kredietkaarten zijn eveneens mogelijk. De rente bedraagt hier maar 0,5%.

Het jongerensegment is belangrijk voor Fortis Bank. "Zowat anderhalf miljoen jongeren tot 24 jaar zijn klant bij ons. Iets meer dan vier op de tien jongeren tussen 12 en 24 beschouwen Fortis zelfs als hun hoofdbank. De sterke positie van de ASLK is daaraan uiteraard niet vreemd", stelt Clijsters.

Toch is Fortis lang geen pionier met haar internetinitiatief. Een halfjaar geleden pakte de BBL samen met de telefoonmaatschappij BT uit met www.yucom.be.

Nu in het nieuws