Sabena komt sterker uit Belgisch-Zwitsers akkoord

Voor de 12.000 personeelsleden en de Sabena-klanten verandert er eigenlijk niets en toch is de overeenkomst die de Belgische overheid met de SAirGroup woensdag heeft bereikt in meer dan één opzicht historisch: Sabena komt nagenoeg volledig in Zwitserse handen. Anderzijds participeert de Belgische overheid voor 3,3% in de succesvolle luchtvaartgroep rond Swissair. Het akkoord werd woensdag in Brussel ondertekend door minister van overheidsbedrijven en participaties Rik Daems, en voorzitter Hannes Goetz van de Swissair-holding. Na goedkeuring door de Europese Unie verhoogt de SAirGroup zijn aandeel in Sabena van 49,5% tot 85%. T

Luk De Wilde

BR>Tegelijk behoudt de overheid een aandeel van 15% in Sabena. Volgens Daems wordt een aanvraag voor beursnotering op Euronext voorbereid. Na het afsluiten van de overeenkomst krijgen alle personeelsleden van Sabena twee of meer SAirGroup-aandelen. De Belgische regering heeft bovendien de optie genomen om haar aandeel in de SAirGroup op te voeren tot 5,5% in het geval ze op een latere datum zou beslissen om haar resterende 15% te verkopen.

Merknaam Sabena blijft

Daems onderstreepte dat de nationale luchthavens van Brussel en Zürich een belangrijke rol zullen spelen in de verdere ontwikkeling van Sabena en Swissair. "Aan de beide

hubs

en de beide merknamen wordt niet geraakt. Integendeel, het akkoord versterkt de positie van Sabena als nationale luchtvaartmaatschappij. De werkgelegenheid en de economische groei van de nationale luchtvaartmaatschappij zijn beschermd", aldus Daems. "Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke garanties om het huidige niveau van directe vluchten van en naar Brussel te behouden en om de toekomst van het onderhoudsfiliaal Sabena Technics te waarborgen. En wat de dubbele

hub

-filosofie betreft, ben ik ervan overtuigd dat dit akkoord wel eens het startschot zou kunnen zijn voor de vorming van één grote Europese luchtvaartmaatschappij met twee merknamen".

Transportverdrag

Met de overeenkomst heeft België het recht om een lid in de raad van bestuur van de SAirGroup aan te duiden. Deze bestuurder, zijn naam is nog niet bekend, wordt vice-voorzitter van de groep. Verder zullen tenminste twee leden van de raad van bestuur van Sabena, onder wie de voorzitter, door de Belgische regering worden aangeduid. Net als de huidige overeenkomst, is die optie wel afhankelijk van de goedkeuring van het bilateraal transportverdrag tussen de Europese Unie en Zwitserland. Over dat verdrag wordt op 21 mei in Zwitserland een referendum gehouden. Als de stemming gunstig uitvalt, moet het verdrag nadien nog door de 15 EU-leden opgenomen worden in de nationale wetgeving. "Een proces dat ten laatste tegen eind 2000 rond moet zijn", aldus Sabena-baas Paul Reutlinger. Het transportverdrag regelt onder meer de verkeersrechten binnen de Europese Unie. Bij goedkeuring wordt ook de SAirGroup aanzien als een EU-onderneming en kan zij bij de overname van Sabena genieten van dezelfde verkeersrechten als de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Nu in het nieuws