Dioxinecrisis kelderde meeste zelfstandigen pluimveesector

"De integratoren zijn eigenlijk de grote winnaars van de dioxinecrisis. Vooral in de pluimveesector zijn de bedrijven die nog zelfstandig zijn, grote uitzonderingen. Je mag rekenen dat daar 80 tot 90%

geïntegreerd

is, komend van 50 tot 60% vóór de crisis." Dat zegt woordvoerder Roger Saenen van de Boerenbond. Hij reageert daarmee op een uitspraak van Freddy Willockx. Die sprak woensdagmorgen in de gebouwen van Gazet van Antwerpen voor de A12 Business Club over zijn taak als regeringscommissaris. Hij zei er "heel fier" op te zijn dat er zich tot dusver geen enkel faillissement heeft voorgedaan bij landbouwbedrijven tengevolge van de dioxinecrisis. Hij schreef dat toe aan de

thesauriemaatregelen

die werden genomen om in financiële moeilijkheden verkerende bedrijven te steunen.

Koen Lambrecht

BR>"De verdiensten van regeringscommissaris Willockx, en ook van minister Gabriëls, staan buiten kijf", onderstreept Saenen, "maar spijtig genoeg zijn er wel bedrijven onderuitgegaan. Dat gebeurde echter ongemerkt." De meeste landbouwbedrijven zijn immers zelfstandige, individuele bedrijven, en die kunnen niet failliet gaan. Een faillissement kan enkel bedrijven met rechtspersoonlijkheid treffen. Volgens Saenen wijst de jaarlijkse landbouwtelling uit dat een paar honderd bedrijven niet langer actief zijn. "Wij vrezen dat dit de bedrijven zijn die er stilletjes onderuit zijn gegaan." Deze boeren hebben gewoon hun boeken gesloten en hun activiteit stopgezet. Zij moeten wellicht voor de rest van hun dagen hun schulden aflossen.

Wat de Boerenbond zo mogelijk nog meer pijn doet, is de verdere opmars van de

integratoren:

grote groepen die de hele keten beheersen, vanaf het veevoeder tot het vlees op tafel. Heel wat boeren die het niet meer zagen zitten, hebben hun bedrijf overgemaakt aan die integratoren, om dan in loondienst voor hen te werken. Saenen schat dat het aantal geïntegreerde varkensbedrijven met 10 tot 20% is toegenomen, maar de pluimveesector hebben die groepen nu bijna volledig in handen.