Tien procent méér groei op Albertkanaal verwacht

De Dienst voor de Scheepvaart verwacht voor dit jaar opnieuw een forse toename van de trafiek op het Albertkanaal en de Kempense kanalen. Dat hebben voorzitter Paul Kumpen en administrateur-generaal Jaak Tielens gezegd bij de toelichting van het jaarverslag 1999. In dat jaar steeg het vervoerde tonnage met 8,7% tot ruim 31 miljoen ton. In tonkilometer (één ton vervoerd over één kilometer) ging het vervoer met 8,3% hoger tot 2,247 miljard tonkilometer. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen de trafieken ruim 20% hoger, vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Maar dat komt volgens Jaak Tielens omdat de maanden januari en februari vorig jaar "wat minder dan normaal waren". Tielens denkt wel dat een trafiekgroei van 10% er voor het hele jaar moet inzitten. Het Albertkanaal staat in voor het leeuwendeel van de trafiek op de kanalen die de Dienst beheert.

Dominiek Claes

BR>Belangrijkste knelpunt blijft het gebrek aan industrieterreinen langs de kanalen. "Op dit ogenblik kunnen we nog over amper 7 hectare aan het Albertkanaal beschikken," stelt voorzitter Kumpen. "Dat is toch droevig. Er zijn nochtans nog geschikte gebieden, bijvoorbeeld de opgespoten vlakte in Diepenbeek/Genk tussen het Albertkanaal en de Universiteit, en een gelijkaardige gebied in Grobbendonk. Maar die staan niet als industrieterrein ingekleurd, terwijl deze oppervlakten voor niks anders kunnen dienen." Tweede belangrijk knelpunt is het grote aantal bruggen over de kanalen die ofwel niet hoog genoeg zijn voor containervervoer, ofwel niet breed genoeg zijn en daardoor voor een flessenhals in de trafiek zorgen. Die problemen kunnen door omstandigheden pas over vele jaren worden opgelost.

Nu in het nieuws