ABN Amro geeft klagers World Online lik op stuk

De ABN Amro-bank is zich van geen kwaad bewust: zij heeft geen fouten gemaakt bij de introductie van World Online op de Amsterdamse effectenbeurs. Sterker nog, de bank levert stevige kritiek op het gedrag van de beleggers. Die waren nauwelijks geïnteresseerd in de prospectus en dachten vooral aan het snelle grote geld. In een persoonlijke toelichting op de verklaring over de beursintroductie vroeg bestuursvoorzitter Kalff van ABN Amro zich woensdag af of alle commotie rond World Online nog wel met beleggen te maken heeft. Op de prospectus zelf is volgens hem weinig aan te merken. "Maar ik vraag me af hoeveel mensen dit gelezen hebben", snierde de topman. "Dat kunnen er niet veel zijn."

ANP

BR>Van de 12.000 gedrukte exemplaren zijn enkele duizenden niet opgevraagd, terwijl de bank haar kantoren begin maart nog expliciet had opgedragen de klant daarop te wijzen. Met medebeursbegeleider Goldman Sachs stelt de bank dat het emissiedocument accuraat is en alle benodigde informatie bevat, ook de verkoop door topvrouw Nina Brink. "Er is niet eerder zoveel tijd en aandacht besteed aan het opstellen van het prospectus." Hij wees onder meer op de vele pagina's in het boekwerk over de mogelijke risico's. Kalff suggereerde dat particuliere beleggers zich gek hebben laten maken door de euforie rondom internetaandelen. "Het was of men dacht zonder risico's snel rijk te kunnen worden." Begin maart waarschuwde hij al voor de waardeontwikkeling van de it-fondsen. "Met mijn 36 jaar bankierservaring heb ik geleerd voorzichtig te zijn als het lijkt dat de bomen tot in de hemel groeien."