Marcel Bellens wil burgemeester in Olen zijn

Schepen van Financiën en Informatica Marcel Bellens gaat niet akkoord met de modellijst van de CVP. In een brief aan het CVP-bestuur doet hij een alternatief voorstel. Daarbij neemt hij de eerste plaats voor zijn rekening, gevolgd door twee vrouwen of jongeren. Het lijkt erop dat verre van iedereen binnen de Olense CVP akkoord gaat met de eerste drie plaatsen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij wordt de lijst getrokken door burgemeester Gebruers voor Marc 't Seyen en Rob Van Hoof. Marcel Bellens valt daarbij uit de boot. Bellens was nochtans vooraf getipt als de nieuwe burgemeester. Dit weekeinde heeft Marcel Bellens aan een reeks CVP-bestuursleden een brief met zijn visie overhandigd. Ook Gebruers kreeg een exemplaar. In de brief lanceert Bellens een alternatief voorstel. Zelf zou hij als kandidaat-burgemeester de eerste plaats innemen.

Rudi Van Houdt

BR>Bellens: "De tweede en de derde plaats zie ik graag ingenomen door vrouwen en jongeren. Pas dan zetten we echt een stap richting verjonging en vernieuwing. Hierbij benadruk ik dat ik de verdienste van Gust Gebruers als burgemeester zeker niet in twijfel trek." Bellens wil daarmee de kaart van de verjonging, verruiming en vernieuwing trekken. Met, Bellens inbegrepen, de drie oudsten op de eerste drie plaatsen te zetten, komt de CVP op dat vlak ongeloofwaardig over, vindt schepen Bellens. In de modellijst van Marcel Bellens wordt Gust Gebruers lijstduwer. "Alleen met jongeren vooraan geven we ze echt een kans", oordeelt Bellens. Volgens Bellens reageerden heel wat CVP-bestuursleden positief op zijn voorstel. Hij kreeg de belofte dat het de volgende bestuursvergadering op tafel komt. Bellens wil zelf ook met Gust Gebruers rond de tafel gaan zitten om de situatie uit te klaren.

Nu in het nieuws