Zoek je kind per satelliet

Ouders die graag ten allen tijde weten waar hun kinderen zijn, kunnen hun voordeel doen met een opsporingssysteem van het Japanse bedrijf Mitsui. Mitsui kwam namelijk met het idee om kinderen te traceren via satelliet en Internet. Om opspoorbaar te zijn, moet het kind een klein zendertje dragen. Dat zendertje is zo klein dat het zelfs ingebouwd kan worden in schoenen of een bril. De GPS-satellieten kunnen tot op enkele meters nauwkeurig bepalen waar dat zendertje zich bevindt. Oorspronkelijk was het syteem niet bedoeld voor kinderen, maar wel voor demente oudjes. De Japanse bevolking vergrijst verschrikkelijk snel en telt nu al bijna 2 miljoen dementen. Heel wat onder hen zijn nog goed te been, maar vinden niet altijd even gemakkelijk de weg in een grootstad als Tokio. Met het opsporingssysteem biedt Mitsui bezorgde familieleden dus nu de kans om hun demente familielid via het Global Positioning System (GPS) te volgen op een Internetsite.

BR>

Nu in het nieuws