VRT wil in 2006 klaar zijn met e-service

Terug van een bezoek aan Sillicon Valley gaf mediaminister Van Mechelen vorige vrijdag de VRT de opdracht een systeem voor te bereiden dat alle Vlamingen de mogelijkheid moet geven om via hun tv-toestel digitale informatie op te vragen en toegang te krijgen tot het internet. In het Radio 1-programma

Voor de dag

reageerde Bert De Graeve daar gisteren op. De gedelegeerd bestuurder van de VRT acht het leveren van die zogenaamde

e-service

haalbaar tegen 2006. De Graeve was duidelijk opgetogen, want: "Het interessante van deze opdracht is dat de openbare omroep wordt verplicht zijn educatieve opdracht tegenover de diverse doelgroepen zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dat wil zeggen dat er geen sprake meer is van een krimpscenario voor de VRT."

Jaak Vandyck

BR>Eén en ander opent futuristische mogelijkheden. U zult straks kunnen kiezen wanneer u welk programma wilt zien. Bij zaken die u interesseren, zult u bijkomende informatie kunnen opvragen, zowel bij de programmamakers als op het internet. PC's zullen wel blijven bestaan, maar in feite zult u ze niet meer nodig hebben. Alles wordt beschikbaar via het tv-scherm en uiteindelijk via de gsm. De Graeve verwacht dat de modale kijker binnen een jaar of vijf tv-toestellen met ingebouwde pc zal kunnen kopen. Tegen dan wil hij klaar zijn met het nieuwe aanbod. "De Vlaamse regering neemt een belangrijke optie", aldus nog De Graeve: "Ze gaat ervan uit dat de Vlaamse burger via de openbare omroep recht heeft op digitale informatie. Wat mij betreft, is dat gratis. Zo nodig zullen daarvoor dus bijkomende middelen moeten worden vrijgemaakt."

Minister Van Mechelen ziet drie stappen in de uitbouw van zijn e-service-platform: eerst moeten de Vlaamse productiehuizen aanloggen, dan alle Vlaamse media-actoren en ten slotte de Vlaamse overheid. Waarom beschouwt hij de VRT als draaischijf van dat platform? Van Mechelen: "In elke huiskamer staat een tv-toestel. Daarom lijkt het mij evident dat de openbare omroep de opdracht krijgt om elke burger te betrekken in een proces dat nu reeds op gang is gekomen."