Flahaut verdedigt bouw mijnenvegers door SKB

In een brief aan het Rekenhof verdedigt defensieminister André Flahaut de bouw van vier nieuwe mijnen

vegers

bij het Antwerpse Scheepvaart- en Konstruktiebedrijf (SKB). De definitieve beslissing voor de bouw van het eerste schip - kostprijs 3,833 miljard frank - valt wellicht zeer binnenkort. Nu al is duidelijk: meer dan bij welke legeraankoop ooit zal SKB permanent op de vingers worden gekeken. De brief van Flahaut kwam dinsdag boven water in de Kamercommissie Legeraankopen. Aankoopofficieren van de Marine werden er uitsluitend door Vlaamse kamerleden - voorzitter Stef Goris (VLD), Luc Sevenhans (Vlaams Blok) en Peter Vanhoutte (Agalev) - aan de tand gevoeld. Het gaat dan ook om een aankoop (12 miljard frank) die vooral in Vlaanderen gevoelig ligt én die in 1993 door de toenmalige regering werd goedgekeurd als tegenhanger van de reeds lang uitgevoerde modernisering van 46 F16-jets.

Paul Verbraeken

BR>

Burgersonar

De kustmijnenvegers (KMV's) liggen al jaren op de tekentafels en werden daar inmiddels nog aangepast. Die wijzigingen én financiële onduidelijkheden zorgden eind 1999 voor kritische vragen van het Rekenhof. Ook Sevenhans en Vanhoutte wilden weten hoe een bedrag van 12 miljard frank, vastgelegd in 1994, nu nog kan volstaan. Volgens kapitein-ter-zee Michel Hellemans stak de technische evolutie een handje toe. Flahaut liet dat aan het Rekenhof weten. Zo zullen de nieuwe, 52 meter lange KMV's niet meer uitgerust worden met een boordkanon om losgesneden of drijvende mijnen stuk te schieten. De nieuwe schepen zullen naast hypermoderne veegtuigen, ook beschikken over een tiental draadgeleide robotjes die zichzelf bij zo'n mijn tot ontploffing brengen. Tegelijk volstaat een burgersonar. De oorspronkelijk geplande militaire versie was liefst 13 keer duurder.

Hellemans onderstreepte tevens dat een draconisch toezichtsysteem werd uitgebouwd om SKB in elke fase te controleren. Zo wordt de boekhouding permanent in de gaten gehouden, is er financiële controle ter plaatse op de werf en moet alles in euro worden berekend. "Een prachtig dossier", zegt het Antwerpse VB-Kamerlid Luc Sevenhans, die onlangs zijn partij liet pleiten voor een hoger defensiebudget. "Het is niet alleen militair een noodzaak want mijnenvegen is eigenlijk de bestaansreden van de Marine en in de Scheldemonding is alleen mijnenvegen mogelijk. Voor mij is het echter het belangrijkst dat deze bestelling in Vlaanderen direct voor werkgelegenheid zorgt."

Nu in het nieuws