Vorselaarse CVP-schepen Baum komt niet meer op

Eind dit jaar hangt Mil Baum zijn schepensjerp aan de wilgen. Baum verlaat na 18 jaar de politiek met een forse kater. Hij is boos op zijn partij, de CVP, en burgemeester Steijnen. "Vijftigers worden binnen de CVP, net als in de maatschappij afgeschreven", vindt Baum. "Terwijl we een derde van de kiezers uitmaken." Eind dit jaar heeft Mil Baum er drie ambtstermijnen als schepen opzitten. Aanvankelijk wou de 50-jarige CVP-schepen er nog een legislatuur bij doen. "Maar toen vorig jaar bleek dat burgemeester Steijnen mij naar achter op de lijst wou schuiven, heb ik de boodschap begrepen", zegt Baum. "Ik heb me altijd ingezet in de hoop daar voldoende waardering voor te krijgen. Uit dit soort signalen blijkt het tegendeel. Dus trek ik mijn conclusies."

Bart Timperman

BR>In een boze brief aan de lokale, arrondissements- en nationale CVP-voorzitter uit Baum zijn ongenoegen over de manier waarop de CVP vijftigplussers uitrangeert. "De CVP volgt een verschrikkelijke tendens", vindt Baum. "Ik wil niet geassocieerd worden met een partij die de generatie na de veertigers geen zeggenschap meer geeft. Ik wens dan ook dat mijn naam niet meer vernoemd wordt bij de CVP-groep of het CVP-bestuur." Eddy Steijnen betreurt de manier waarop Baum de partij verlaat, maar ziet de feiten anders. "Mil heeft de tweede plaats op de lijst niet gekregen omdat we hem al twee jaar niet meer zagen op onze partijvergaderingen. Wie niet meewerkt en zijn bijdragen niet betaalt, kan moeilijk nog eisen stellen. Ik heb hem zelf nog als teken van goede wil de lijstduwersplaats willen gunnen, maar die wou hij zelf dan weer niet."

Baum was 18 jaar schepen van het kardinaalsdorp. De eerste zes jaar onder de naam COB (Christelijk Open Beleid), daarna CDE (Christelijke Democratische Eenheid) en de laatste zes jaar onder de officiële CVP-vlag. Baum is vijftig en werkt als ambtenaar bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Baum dient wel loyaal zijn mandaat binnen het schepencollege uit.

Nu in het nieuws