Brief almaar minder populair

Volgens een studie van het marktonderzoeksbureau Datamonitor zal het belang van de brief als communicatiemiddel tegen 2003 gehalveerd zijn. E-mail, vorig jaar al meer gebruikt dan de traditionele briefwisseling, zal in 2003 bijna 20% van alle communicatiemiddelen uitmaken. Momenteel is dat slechts 5%. De telefoon zal volgens Datamonitor minder worden gebruikt. Nu loopt 84% van de communicatie nog via een telefoonlijn. Over drie jaar zal dit slechts 72% bedragen. De onderzoekers stellen vast dat de callcenters door deze evolutie in grote moeilijkheden zullen komen. Zonder drastische omschakeling van telefoon naar e-mail zullen zij nooit een volledige service kunnen aanbieden. Een relatief nieuwe vorm van communiceren wordt het 'call-me' principe, waarbij iemand door een klik op het scherm vraagt om telefonisch gecontacteerd te worden.

BR>

Nu in het nieuws