Parket speurt bij Telenet Mechelen

De Mechelse onderzoeksrechter André Van Praet heeft een onderzoek geopend naar inbraakpogingen in de computer van Ludwig Neefs. Neefs is zaakvoerder van een duikerswinkel en ook VLD-gemeenteraadslid in Mechelen.

Gazet van Antwerpen

bracht reeds vorige week in primeur het bericht dat Ludwig Neefs ontevreden is over de diensten die Telenet hem levert. Hij vindt dat Telenet zijn beloftes omtrent de internetafdeling Pandora niet nakomt. "Liever dan te investeren verkiest Pandora de snelheid van het internetverkeer terug te schroeven. Vooral zakenmensen lijden daardoor veel schade", beweert Ludwig Neefs die zijn partijgenoot advocaat Johan Timmermans opdracht heeft gegeven een juridische procedure tegen Telenet op te starten.

Fons Jacobs

BR>Sinds die klacht heeft Ludwig Neefs vastgesteld dat er al minstens vierduizend keer is geprobeerd in zijn computer in te breken. Hij wordt ook met

virussen

bestookt. Steeds naar eigen zeggen beschikt Ludwig Neefs over voldoende technische gegevens die bewijzen dat het spoor van die sabotage naar Telenet zelf loopt. Telenet bevestigt dat een gerechtelijk onderzoek is gestart. "We verlenen onze volledige en actieve medewerking. We vragen niet beter dan dat er spoedig klaarheid komt", zegt woordvoerder Fons Van Dyck van Telenet. Telenet herinnert er aan dat wegens reglementaire redenen de IP-adressen van de internetklanten op naam van Telenet zelf zijn geregisreerd. Daardoor kan verkeerdelijk door bepaalde anti-hacking programma's de indruk worden gewekt dat hacking-aanvallen vanuit Telenet worden ondernomen.