Roemeense Playboy verontschuldigt zich

Playboy, het blad met de steengoede interviews, heeft zich bij monde van Christie Hefner, dochter van oprichter Hugh van het blad, bij de vrouwelijke Roemeense bevolking verontschuldigd voor een artikel in het aprilnummer van het essentieel in bloteborsten geinteresseerd maandblad.

AP

BR>Het gewraakte artikel legde omstandig uit "hoe je je vrouw kan slaan zonder sporen na te laten". De opzet van het stuk was humoristisch, maar niet iedereen vond het blijkbaar grappig. De mannen werd de raad gegeven, de vrouw eerst aan de haren te trekken, ze aldus vast te houden en ze dan met een politieknuppel te bewerken. Wie geen (politie-)knuppel had, moest zijn improvisatietalent botvieren. Het artikel ging vergezeld van zes foto's, die illustreerden hoe een man zijn vrouw best tot moes slaat.

Het artikel staat haaks op het nobele streven van Playboy, dat al 46 jaar ijvert tegen geweld jegens vrouwen, heette het in de excuses van Christie Hefner.

Nu in het nieuws