Europa stamt af van zeven vrouwen

Alle Europeanen stammen af van slechts zeven vrouwen, de stammoeders van evenzoveel clans. Zij arriveerden tussen 8000 en 45.000 jaar geleden op verschillende tijden in Europa. Elk van hen stichtte een familielijn die nu inmiddels in de miljoenen mensen loopt, maar waarvan de leden nu nog altijd de genetische handtekening van hun stammoeder meedragen. Professor Bryan Sykes van de Universiteit van Oxford is deze 'Zeven dochters van Eva' op het spoor gekomen. Zij kregen van hem de namen Ursula, Xenia. Tara, Helena, Katrine, Valda en Jasmine. Iedereen van Europese afkomst stamt van een van hen af, aldus Sykes tegen de Britse krant The Times. Sykes onderzocht met zijn team aan het Instituut voor Moleculaire Geneeskunde mitochondriaal DNA. Dat is het DNA dat voorkomt in de mitochondriën, die de cel helpen om de energiehuishouding te regelen.

ANP

BR>Dit DNA wordt rechtstreeks en ongewijzigd door een moeder aan haar kind doorgegeven. Alleen willekeurige mutaties, ongeveer een per 10.000 jaar, kunnen een verandering aanbrengen in de genetische opmaak van dit erfelijk materiaal. Daaruit volgt dat al het mitochondriaal DNA van alle mensen op Aarde gelijk moet zijn, plus de mutaties, aldus Sykes. Hij onderzocht het genetische materiaal van 6000 Europeanen en vond dat het mitochondriaal DNA van de Europese mens kan worden onderverdeeld in zeven clusters. "Ik kan het maar niet geloven. Dit betekent dat 99 procent van de Europeanen afstamt van maar zeven vrouwen. Elke keer als een Europeaan ademt, gebruikt hij of zij dezelfde genen om zuurstof om te zetten als een van die zeven vrouwen".

Sykes vond verder dat deze zeven oermoeders lijken af te stammen van een van de drie clans die vandaag in Afrika bestaan. Dit bevestigt nog eens de huidige theorie dat de moderne mens een Afrikaanse voorvader had. Bovendien wijzen de cijfers van Sykes en zijn team uit dat de mens duizenden jaren eerder in Europa is aangekomen dan werd gedacht. De hoogleraar wees erop dat zijn onderzoek aantoont dat in heel Europa "mensen een beetje van alles hebben, zelfs in de Scandinavische landen". "De enige groep die weinig is gemengd zijn de Lappen in het uiterste noorden. Deze resultaten maken duidelijk dat er geen enkele genetische basis is voor etnische scheiding".

Nu in het nieuws